Komisja Europejska: prognoza na 2021 rok

Komisja Europejska: prognoza na 2021 rok Pixabay

Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw unijnych do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć w miarę znoszenia obostrzeń.

W najnowszej prognozie gospodarczej Komisja Europejska przewiduje, że gospodarka strefy euro odnotuje wzrost rzędu 3,8% zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r., natomiast gospodarka całej Unii Europejskiej powinna rosnąć o 3,7% w 2021 r. i 3,9% w 2022 r.

Oczekuje się, że gospodarka strefy euro i UE osiągnie poziom notowany przed kryzysem wcześniej niż przewidywano w prognozie gospodarczej z jesieni 2020 r. – głównie z powodu silniejszego niż oczekiwano tempa wzrostu przewidywanego w drugiej połowie 2021 r. i w 2022 r. 

Po wyraźnym wzroście w trzecim kwartale 2020 r. aktywność gospodarcza ponownie spadła w czwartym kwartale, ponieważ druga fala pandemii wymogła wprowadzenie nowych obostrzeń. W związku z tym, że środki te nadal obowiązują, oczekuje się, że gospodarki UE i strefy euro znów stracą w pierwszym kwartale 2021 r. Wzrost gospodarczy ma przyspieszyć wiosną i nabrać tempa latem, w miarę jak programy szczepień nabiorą tempa i stopniowo łagodzone będą obostrzenia. Lepsze perspektywy w gospodarce światowej będą również wspierać ożywienie gospodarcze.

Skutki gospodarcze pandemii nadal nierównomiernie rozkładają się między poszczególne państwa członkowskie, a tempo ożywienia gospodarczego również będzie znacznie się różnić.

Inflacja utrzyma się na niskim poziomie

Przewiduje się, że inflacja w strefie euro wzrośnie z 0,3% w 2020 r. do 1,4% w 2021 r., a następnie nieco spadnie do 1,3% w 2022 r. Prognozy dla strefy euro i UE na 2021 r. są nieznacznie wyższe w porównaniu z tym, co przewidywano jesienią, ale nadal oczekuje się, że inflacja utrzyma się na niskim poziomie. 
Opóźnienie w ożywieniu gospodarczym będzie nadal osłabiać łączną presję popytową na ceny. W 2021 r. inflacja chwilowo wzrośnie w związku z efektem bazy wynikającym ze wzrostu cen energii, korektami podatkowymi (zwłaszcza w Niemczech) oraz odroczonym popytem w przypadku niektórych nadal utrzymujących się ograniczeń podaży. W 2022 r. oczekuje się ponownego unormowania się inflacji w wyniku dostosowania podaży i wygaśnięcia efektu bazy. 

Polska w środku stawki

Zgodnie z unijnymi prognozami w przyszłym roku w Polsce PKB wzrośnie o 3,1% (w 2020 r. spadło o 2,8%), a w 2022 r. o 5,1%. W tym samym czasie inflacja będzie wynosić odpowiednio 2,3 oraz 2,9%.

Podobne tempo wzrostu w najbliższych dwóch latach zanotują Czechy (wzrost PKB o 3,2 i 5%), a nieco lepiej wypadną Słowacja (wzrost o 4 i 5,4%) i Węgry (4 i 5%).

Najwyższe, ponad 5-proc. tempo wzrostu PKB w przyszłym roku zanotują gospodarki Hiszpanii, Francji oraz Chorwacji.

Źródło: Komisja Europejska

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę