Lepsze wyniki dzięki zrównoważonym innowacjom

Lepsze wyniki dzięki zrównoważonym innowacjom iStock

W obliczu coraz powszechniejszych zakłóceń na światowych i krajowych rynkach firmy zaangażowane w ciągłe innowacje będą tymi, które w przyszłości będą dobrze prosperować – tak wynika z badania „More praised than practiced”, przeprowadzonego przez Financial Times (FT) Focus przy wsparciu Dassault Systèmes.

Z badania płynie zaskakujący wniosek: istnieje duży rozdźwięk pomiędzy deklaracjami liderów biznesowych dotyczącymi potrzeby wprowadzania zrównoważonych innowacji, a ich realizacją w praktyce. Choć większość firm jest świadoma nowych trendów i wyzwań, przed którymi stają dziś organizacje, tylko 36% badanych planuje podjąć odpowiednie działania. Przedsiębiorstwa mogą jeszcze nie przykładać dużej wagi do zrównoważonych innowacji, ale czy jest to realny problem? Czy w praktyce zrównoważone innowacje przynoszą zyski?

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Jak budować przewagę konkurencyjną?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, FT Focus na początek zbadał około 10% firm, które zgłosiły największy postęp we wprowadzaniu kluczowych atrybutów zrównoważonego rozwoju w sposobie projektowania i dostarczania produktów oraz usług. Następnie porównano tę „grupę liderów” z podobnej wielkości grupą firm, które odnotowały najmniejsze postępy.

W grupie liderów 81% respondentów uważa, że wielkość śladu środowiskowego i społecznego związanego z produkcją i użytkowaniem ich produktów stanowi przewagę konkurencyjną. W drugiej grupie uważa tak tylko 40% respondentów. Tylko 6% z grupy liderów nie zgadza się z tym stwierdzeniem, w porównaniu z 31% w pozostałej grupie. Firmy, które najszybciej wprowadzają innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, budują reputację w zakresie ESG (ang. Environmental, Social, and Governance), ale w rzeczywistości robią znacznie więcej, gdyż dążą do osiągnięcia lepszych wyników na rynku: rozwijają nowe modele biznesowe, aby opracowywać produkty z wykorzystaniem zasad projektowania w obiegu zamkniętym, wdrażają zaawansowane rozwiązania cyfrowe w celu oceny cyklu życia produktu na wszystkich etapach jego rozwoju, i wspierają kreatywną współpracę poprzez łączenie wszystkich dyscyplin w celu opracowywania nowych koncepcji, projektowania, modelowania, testowania i w końcu wprowadzania innowacji.

Zaawansowana technologia to kluczowy krok

Biorąc pod uwagę złożoność oceny korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych płynących z wprowadzenia nowego produktu lub usługi, konieczne jest znalezienie sposobów ich pomiaru. W tym celu firmy sięgają po różne technologie, od druku 3D i rzeczywistości wirtualnej po wykorzystanie technologii blockchain i cyfrowych bliźniaków. Mogą one również znacznie przyspieszyć tempo wprowadzania zrównoważonych innowacji.

Dzięki doświadczeniom wirtualnych bliźniaków i narzędziom, takim jak rozwiązanie do oceny cyklu życia, dostępnym na platformie 3DExperience, Dassault Systèmes oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i rozwiązać największe wyzwania związane z dekarbonizacją w łańcuchach wartości, zrównoważoną produkcją, zużyciem energii i wody oraz wejściem na ścieżkę gospodarki cyrkularnej, oferującej radykalnie nowe podejście do business-as-usual. W przeciwieństwie do liniowego modelu „take-make-waste”, gospodarka cyrkularna reprezentuje nowe podejście systemowe dla firm, opierające się na trzech zasadach: eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, utrzymaniu produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji systemów naturalnych.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę