Nie spada liczba wypadków w magazynach i halach produkcyjnych

Baumalog
23.11.2015
Reklama
Reklama

543 wypadki w miejscu pracy zanotowała PIP tylko do końca października tego roku w sektorach magazynowanie i przetwórstwo przemysłowe. Aż 36 z nich to wypadki ze skutkiem śmiertelnym, 213 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała pracowników.

Jak wynika z analizy firmy Baumalog, nie widać szczególnej poprawy w zakresie bezpieczeństwa w porównaniu do roku ubiegłego. W 2014 roku wypadków w magazynach i sektorze przetwórstwa przemysłowego było 804, 76 z nich zakończyło się zgonem pracownika, a 353 poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Reklama

Wysokie są także koszty ponoszone przez państwo i pracodawców na skutek takich zdarzeń. Tylko z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ZUS wypłacił w pierwszej połowie tego roku renty w wysokości 567 mln. 522 tys. zł. Renty rodzinne z tego tytułu wyniosły ponad 117 mln. zł. Świadczenia rehabilitacyjne z powodu wypadku przy pracy pobrało ponad 75 tys. osób. Była to kwota prawie 660 mln. zł.

Z tego powodu ZUS uruchomił "Program dofinansowania przedsiębiorstw". Oferuje w nim bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji, które podnoszą poziom bezpieczeństwa pracowników. Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota dofinansowania takiej inwestycji to 400 tys. zł. Ponadto w ramach programu ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenia w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa w magazynie prowadzi też Polskie Towarzystwo Techniki Magazynowej. Ostatnie takie szkolenie odbyło się 22 października tego roku.

Według firmy Baumalog, wszystko to nie zmienia faktu, że świadomość pracowników magazynowych wciąż jest dość niska. Obecnie często zdarza się omijanie przepisów BHP w magazynach. Dotyczy to szczególnie mniejszych i średnich firm. Objawia się to brakiem podstawowego stroju ochronnego: butów, kasków, kamizelek.

- Również wyposażenie magazynów traktowane jest po macoszemu, np. regały statyczne nie są odpowiednio konserwowane. Bywa, że brak im rocznych czy krótkookresowych przeglądów - twierdzi członek PSTM prowadzący szkolenia, czyli Marcin Kozłowski, prezes Baumalog Sp. z o.o. 

Powiązane firmy

Reklama

Według Kozłowskiego, budowanie świadomości dotyczącej zachowania bezpieczeństwa należy jednak zacząć nie od pracowników, ale kadry zarządzającej - właścicieli, dyrektorów, kierowników magazynów. Można ich przekonać mocnym argumentem finansowym.

- Koszty poniesione dzisiaj na podniesienie poziomu bezpieczeństwa są niewspółmiernie małe do kosztów, które trzeba ponieść po wypadku - twierdzi Marcin Kozłowski - Niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że dodatkowo pracownik z ubezpieczenia OC może korzystać nie tylko z publicznej, ale też prywatnej opieki zdrowotnej. Rachunek za to leczenie, zabieg, czt operację płaci wtedy pracodawca - dodaje.

Baumalog także uczestniczy w procesie uświadamiania pracodawców w tym zakresie m.in. przez odpowiednie zabezpieczanie miejsc pracy operatorów. Firma proponuje rozwiązania, które umożliwiają wyeliminowanie pracowników z prac trudnych i niebezpiecznych. Można to osiągnąć m.in. przez zastosowanie w procesie przeładunku materiałów żurawia czy suwnicy. Jednym z przykładów jest regał automatyczny TwinTower wyposażony w żuraw, przystosowany do pracy z suwnicą. Firma ostatnio wykonała taką konstrukcję na zlecenie Polskiego Holdingu Obronnego (dawniej Grupy Bumar) do zakładów PIT-RADWAR pod Warszawą.

- Ze składowanymi tu profilami i prętami z metali kolorowych pracownicy mają niewielki kontakt. Do operacji prowadzonych bardzo blisko maszyny, np. przeładunku prętów z samochodu ciężarowego na półkę i z półki na wózek używany jest żuraw. Natomiast do przeładunku profili między miejscem składowania a stacją pił suwnica - wyjaśnia Marcin Kozłowski.

Na zachodzie takie rozwiązania są powszechnie stosowane, nie tylko ze względu na dostępność, ale przede wszystkim na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy transporcie materiałów o dużej masie i gabarytach. W Polsce jest ich zaledwie kilka.

Źródło: Baumalog

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama