PARP ogłasza konkurs "Wdrażanie innowacji przez MŚP"

Reklama
Reklama

Agencja przeznaczy aż 135 mln zł na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie innowacyjnych produktów lub usług. Otrzymana pomoc może zostać przeznaczona zarówno na finansowanie inwestycji w fazie początkowej przedsięwzięcia, jak i na zakup usług doradczych czy uzyskania patentów, niezbędnych do skutecznego wdrożenia innowacji. Nabór wniosków potrwa od 30 czerwca do 31 lipca.

Reklama

Wsparcie oferowane w ramach konkursu umożliwi przedsiębiorcom m.in. zakup nieruchomości, wykonanie robót budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, a także dostęp do usług szkoleniowych, np. w zakresie wzornictwa czy doradztwa technicznego.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm z pięciu województw Polski Wschodniej, należących do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych, a więc zrzeszeń przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach, którzy współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie powinien w ostatnim roku obrotowym zatrudniać co najmniej 5 pracowników i osiągać przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat. Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Reklama

Konkurs jest prowadzony w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w tej edycji konkursu wynosi 135 mln zł. W ramach poprzedniego konkursu, który został rozstrzygnięty w kwietniu 2016 r., wybrano do dofinansowania 33 projekty o łącznej wartości blisko 142 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.popw.parp.gov.pl.

Źródło: PARP

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama