PGNiG będzie magazynować gaz za firmy

PGNiG

PGNiG wprowadza do swojej oferty tzw. usługę biletową skierowaną do przedsiębiorców, którzy zajmują się przywozem gazu ziemnego do Polski. W ramach świadczonej usługi PGNiG oferuje utrzymywanie na zlecenie obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami.

Usługa biletowa skierowana jest do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego, tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, jak również firm planujących działalność w tym zakresie. W ramach świadczonej usługi PGNiG utrzymuje zapas obowiązkowy gazu ziemnego na warunkach określonych w ustawie.

Zawarte w ofercie PGNiG opcje usługi dają możliwość realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorcę przywożącego gaz do Polski – na jego zlecenie - w dwóch modelach do wyboru:
- bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu ziemnego do zmagazynowania lub
- w oparciu o gaz, który staje się własnością przedsiębiorcy w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.

Usługa biletowa oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej świadczenia.

PGNiG to największy podmiot na rynku, który od lat utrzymuje zdecydowaną większość zapasów handlowych i obowiązkowych gazu ziemnego na terenie Polski. Kompetencje, wiedza i zasoby, jakie posiadamy, pozwalają nam rozszerzyć naszą ofertę o atrakcyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby mniejszych podmiotów działających na rynku gazu ziemnego. Dzięki temu przedsiębiorcy ci mogą skupić się na ich podstawowej działalności, nam zlecając kwestię realizacji obowiązku magazynowania zapasów gazu – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych. – Wprowadzając do oferty usługę biletową, nie tylko wspieramy podmioty w wypełnianiu obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego, ale również wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski – dodał.

Obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Źródło: PGNiG

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę