Polscy pracodawcy optymistyczni w kwestii zatrudnienia

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni, jeśli chodzi o powiększanie zespołów. Jak pokazują wyniki badania, pozytywne prognozy na IV kwartał odnotowano we wszystkich regionach oraz w 9 z 10 badanych sektorów kraju. Wśród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, znajdują się produkcja przemysłowa. Gonią ją budownictwo, transport/logistyka/komunikacja oraz handel detaliczny i hurtowy. 

Jak wynika z kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +8%. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w ujęciu rocznym spada o 1 punkt procentowy. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców 12% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty, a 78% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

− Z punktu widzenia osób poszukujących pracy sytuacja na rynku konsekwentnie i wyraźnie się poprawia − komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. − Każdego roku po wakacjach można spodziewać się spadku liczby ofert pracy sezonowej, lecz nie wpłynie to na sytuację na rynku pracy. Optymistyczny trend na rynku pracy trwa od dłuższego czasu i swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej branż. Obserwowany czas kandydata wpłynął na przedefiniowanie polityki personalnej w wielu organizacjach, które starają się przyciągnąć do siebie nowych pracowników nie tylko zwiększaniem stawek płac, ale także pozafinansowymi benefitami − dodaje Iwona Janas.

W 9 z 10 badanych sektorów kraju prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2017 r. jest dodatnia. Największy wzrost zatrudnienia przewidują pracodawcy w sektorze produkcji przemysłowej: zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +19%. Stały wzrost zatrudnienia przewidywany jest w sektorze budownictwa, dla którego prognoza wynosi +14%, a znaczny wzrost wskaźnika na poziomie +11% spodziewany jest zarówno w sektorze transportu/logistyki/komunikacji, jak i w handlu detalicznym i hurtowym. Pracodawcy z instytucji sektora publicznego oczekują średniego wzrostu zatrudnienia, deklarując prognozę zatrudnienia na poziomie +7%, natomiast w sektorach rolnictwa/leśnictwa/rybołówstwa oraz restauracji/hoteli prognoza wynosi +6%. Jednocześnie w sektorze energetyki/gazownictwa/wodociągów przewiduje się brak zmian w zakresie tempa wzrostu zatrudnienia, z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą 0%.

W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza uległa poprawie w 7 z 9 badanych sektorów. Pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej deklarują znaczny wzrost o 13 punktów procentowych, podczas gdy prognoza w sektorze finansów/ubezpieczeń/nieruchomości/usług uległa poprawie o 5 punktów procentowych. Zgodnie z deklaracjami pracodawców w sektorach energetyki/gazownictwa/wodociągów oraz kopalni/przemysłu wydobywczego odnotowano nieznaczny wzrost o 3 punkty procentowe. Natomiast pracodawcy w sektorze budownictwa deklarują spadek o 3 punkty procentowe. W pozostałych sektorach prognoza utrzymuje stosunkowo stabilny poziom lub nie zostały odnotowane żadne zmiany.

W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym w 4 z 10 badanych sektorów miała miejsce poprawa wskaźników. Najistotniejszy do odnotowania wzrost o 6 punktów procentowych zadeklarowano w sektorze energetyki/gazownictwa/wodociągów, podczas gdy w sektorach kopalni/przemysłu wydobywczego oraz rolnictwa/leśnictwa/rybołówstwa prognoza zatrudnienia wzrosła o odpowiednio 3 i 2 punkty procentowe. Jednocześnie w dwóch kolejnych sektorach prognoza uległa pogorszeniu. Zgodnie z deklaracjami pracodawców z sektora transportu/logistyki/komunikacji perspektywa spadła o 4 punkty procentowe, natomiast w sektorze restauracji/hoteli – o 3 punkty procentowe.

Wzrost zatrudnienia w IV kwartale 2017 r. przewidywany jest przez pracodawców we wszystkich 6 regionach. Na podstawie deklaracji pracodawców najwyższy wynik prognozowany jest w regionie południowo-zachodnim (+14%). Natomiast perspektywa w regionach centralnym, wschodnim i północnym – wynosząca +9% – wskazuje na zauważalnie optymistyczny trend dla osób poszukujących pracy. Prognozy pokazują też zauważalny optymizm w regionie południowym, gdzie perspektywa wynosi +8%, podczas gdy w regionie północno-zachodnim prognoza na poziomie +6% wskazuje umiarkowany optymizm.

Na północy prognoza uległa wartej odnotowania poprawie o 6 punktów procentowych w porównaniu do III kwartału 2017 r. W Polsce centralnej prognoza jest wyższa o 4 punkty procentowe, a wzrost o 2 punkty procentowe odnotowano zarówno na wschodzie, jak i północnym-zachodzie. Natomiast w regionach południowym i południowo-zachodnim prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

W ujęciu rocznym prognoza zatrudnienia pogorszyła się w 3 z 6 regionów. Jak wynika z deklaracji pracodawców z regionu północno-zachodniego, prognoza tam jest niższa o 5 punktów procentowych, natomiast prognoza dla regionu wschodniego spadła o 3 punkty procentowe. Niemniej jednak wzrost deklarują pracodawcy z 3 regionów, w tym północy i południa, gdzie wynosi on odpowiednio 5 i 2 punkty procentowe.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2017 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale organizacji na przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikro. Największy wzrost zatrudnienia deklarują duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +23%. Prognoza dla średnich przedsiębiorstw wynosi +12%, a małe przedsiębiorstwa przewidują ograniczony wzrost zatrudnienia przy perspektywie na poziomie +4%. Najbardziej umiarkowaną perspektywę deklarują mikroprzedsiębiorstwa, dla których odnotowuje się wynik na poziomie +1%.

Polska a świat
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 42 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od października do końca roku. W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 23 z 43 krajów i terytoriów, pogorszyły w 13, a w 7 pozostały bez zmian.

W ujęciu rocznym można zaobserwować większą pewność pracodawców: wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 23 krajach, spadek spodziewany w jedynie 13 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w 7 krajach. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w IV kwartale panują wśród pracodawców w Japonii, Kostaryce, Indiach oraz na Tajwanie i Węgrzech. Najsłabsze prognozy odnotowano w Szwajcarii, Brazylii i Czechach.

Źródło: Manpower

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę