Polskie firmy przemysłowe zmieniają się z dobrym skutkiem

40% firm z branży w pełni osiąga zakładane cele. Jak to robią? Oto najnowszy raport Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

W badaniu wzięła udział przede wszystkim kadra zarządzająca, w tym menadżerowie, którzy kierowali zmianami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Czego dotyczyły najczęściej wdrożenia? W ponad 50% głównym celem były zmiany w kulturze organizacyjnej. Na dalszych miejscach znalazły się redukcja kosztów (46%) oraz restrukturyzacja (43%). Jak interpretować te wyniki?

Wdrażanie zmian przede wszystkim w kulturze organizacyjnej świadczy o dojrzałości polskich firm przemysłowych. Ich menadżerowie zwykle mają już za sobą sporo doświadczeń z głębokimi zmianami. Zdają sobie sprawę z tego, że usprawnienia w różnych obszarach działania firmy przebiegają lepiej w środowisku sprzyjającym elastyczności oraz zaangażowaniu pracowników – mówi Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą, konsultant procesów zmian w firmach.

Warta podkreślenia jest skuteczność firm przemysłowych we wdrażaniu zmian. W pełni cele zrealizowało aż 40% (czyli o 10% więcej niż średnio w Polsce).

Na podstawie raportu można wyciągnąć wniosek, że zadecydowała o tym postawa menadżerów wyższego szczebla. W przypadku firm z tej branży aż 77% badanych podkreślało, że to był klucz do sukcesu. I rzeczywiście, firmy z innych branż wypadają pod tym względem dużo gorzej – analizuje Jarosław Rubin.

W dalszej kolejności wskazywano zaangażowanie pracowników (63%), postawę menadżerów średniego szczebla (60%) oraz menadżerów liniowych (57%). Ciekawe jest to, że zdecydowana większość zmian (80%) była kierowana przez zespoły projektowe, w tym również złożone z menedżerów i pracowników. Raport pokazuje także, że zmiany w branży przemysłowej trwały średnio ponad 18 miesięcy (w polskich firmach 12 miesięcy). Z czego to wynika?

Przedsiębiorstwa przemysłowe podejmują zwykle zmiany z szerokim zakresem, a przez to są one czasochłonne. Co więcej, co czwarta firma przekroczyła zakładany termin. To dużo, ale pokazuje także determinację we wprowadzaniu skomplikowanych zmian. Osiągnięcie rzeczywistych efektów jest tutaj istotniejsze niż terminowe zakończenie projektu – podsumowuje Jarosław Rubin.

Według respondentów wszystkie wdrażane zmiany pozytywnie wpłynęły na wyniki krótkookresowe firmy. 94% badanych zauważyło również pozytywny wpływ zmian na pozycję konkurencyjną organizacji.

* Raport powstał na bazie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 212 respondentów. Prawie 30% z nich należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 40% kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

Więcej informacji na temat raportu można znaleźć na stronie: www.zmiana.edu.pl.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę