Ponad 2 miliardy finansowania dla polskich przedsiębiorców

Ponad 2 miliardy finansowania dla polskich przedsiębiorców PKO Leasing

PKO Leasing podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym jeden z największych unijnych kontraktów InvestEU – głównego programu wspierania MŚP w Unii Europejskiej. Projekt PKO Leasing dostarczy ponad 2 miliardy finansowania polskim przedsiębiorcom.

  • PKO Leasing i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosili nową współpracę, dzięki której największa firma leasingowa w Polsce zwiększy dostęp do finansowania inwestycji dla MŚP, również dla startupów oraz inwestycji z obszaru OZE.
  • W ramach umowy PKO Leasing udostępni polskim przedsiębiorcom ponad 2 miliardy zł finansowania w formie leasingu i pożyczek.
  • Realizacja programu przewidziana jest na lata 2024-2025.


PKO Leasing SA podpisał jedną z największych w Europie, a na pewno największą leasingową umowę gwarancyjną z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na dystrybucję leasingu zabezpieczonego z InvestEU – największego programu inwestycyjnego UE dla wsparcia biznesu. Projekt ukierunkowany jest na wsparcie przedsiębiorców, mających trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego z powodu niewystarczających zabezpieczeń.

W ramach InvestEU Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wystawia pośrednikom finansowym gwarancję, która zabezpiecza od 50 do 80% kwoty finansowania udzielonego klientowi. Dzięki temu instytucje finansowe w wielu krajach Europy mogą szerzej otwierać się na ryzyko i wspierać te segmenty gospodarki, które zmagają się z utrudnionym dostępem do kapitału. Dotychczas w programie InvestEU nie uczestniczyły banki komercyjne ani firmy leasingowe z Polski. Dzięki dużej umowie zawartej przez PKO Leasing wsparcie może w końcu osiągnąć efekt masowy, w ramach którego tysiące polskich przedsiębiorców mają szanse na preferencyjny impuls finansowy, wspierający rozwój i inwestycje.

Fakt, że jako pierwsza firma leasingowa wprowadzamy program InvestEU do Polski, zaś podpisana umowa gwarancyjna z Europejskich Funduszem Inwestycyjnym jest jedną z największych w Europie, jest dla nas ogromnym źródłem satysfakcji. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji z naszymi partnerami udało nam się stworzyć cztery produkty gwarancyjne ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. W efekcie będziemy mogli zagwarantować wsparcie właścicielom firm o bardzo zróżnicowanym profilu działalności – mówi Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing.Od 2013 roku aktywnie współpracujemy z instytucjami unijnymi w zakresie realizacji programów gwarancyjnych. Cieszy nas kolejna już umowa z EFI, dzięki której nasi klienci będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania – dodaje.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji stanowią siłę napędową gospodarki Unii Europejskiej. Dlatego też zapewnienie wsparcia tym sektorom staje się kluczowym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Współpraca z PKO Leasing w ramach programu InvestEU oznacza szansę na podjęcie projektów o podwyższonej ekspozycji na ryzyko, a tym samym przyspieszenie postępu innowacji i zrównoważonego rozwoju. – powiedziała Marjut Falkstedt, Dyrektor Generalna EFI.

Od 1 stycznia lider rynku leasingu w Polsce zwiększy dostęp do finansowania z gwarancją dla przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem maszyn, urządzeń i środków transportu ciężkiego. Dodatkowo w marcu ma ruszyć gwarancja dla startupów w finansowaniu z niskim wkładem własnym, gwarancja dla leasingu maszyn przemysłowych o długim okresie zwrotu (do 10 lat) oraz gwarancja dla finansowania odnawialnych źródeł energii z obniżoną marżą. Wszystkie produkty dostępne będą dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaś produkt dotyczący OZE – także dla tych większych firm (do 500 pracowników). Łączny limit portfela to aż 2,07 mld zł.

Program InvestEU odgrywa ważną rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom w całej Europie w dostępie do funduszy, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje, rozwijać się i tworzyć miejsca pracy. Są to MŚP, małe spółki o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstwa, które będą napędzać nasz przyszły wzrost gospodarczy. Cieszę się, że dzięki wsparciu InvestEU więcej polskich przedsiębiorstw może odblokować fundusze niezbędne do tego, by mogły w pełni wykorzystać swój potencjał – zaznaczył Bartłomiej Balcerzyk, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Historia współpracy PKO Leasing i EFI to już ponad 10 lat i ok. 45 tysięcy umów leasingu i pożyczki objętych gwarancjami. Leasingodawca z grupy PKO Banku Polskiego należy pod tym względem do ścisłej unijnej czołówki. Na rynku krajowym rokrocznie otrzymuje nagrody dla najlepszego polskiego pośrednika instrumentów finansowych UE. Aktualnie, do końca 2023 r., PKO Leasing oferuje klientom o niskich ratingach wewnętrznych finansowanie z gwarancją COSME, a także z gwarancją de minimis wystawianą przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

PKO Leasing jest znowu liderem! I od razu wchodzi z impetem na rynek z kompleksową ofertą dla biznesu. To także dobry sygnał dla całego polskiego rynku finansowego, że nowe programy unijne realnie działają i że instytucja komercyjna może zdobyć w nich wsparcie dla klientów. PKO Leasing jest także niedoścignionym konkurentem dla podobnych spółek z innych państw. KPK wspiera i współpracuje z PKO Leasing od ponad 10 lat – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

Źródło: PKO Leasing

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę