Porozumienie w sprawie zabezpieczenia dostaw i suwerenności UE

Porozumienie w sprawie zabezpieczenia dostaw i suwerenności Parlament Europejski

Samochody elektryczne, panele słoneczne i smartfony - wszystkie zawierają kluczowe surowce. Na razie UE jest uzależniona od niektórych surowców. Surowce krytyczne mają kluczowe znaczenie dla ekologicznej i cyfrowej transformacji UE, a zabezpieczenie ich dostaw ma kluczowe znaczenie dla odporności gospodarczej Unii Europejskiej, jej przywództwa technologicznego i strategicznej autonomii. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i z powodu coraz bardziej agresywnej chińskiej polityki handlowej i przemysłowej, kobalt, lit i inne surowce stały się również dobrami istotnymi geopolitycznie.

Wraz z globalnym przejściem na energię odnawialną oraz cyfryzacją gospodarek i społeczeństw, przewiduje się, że popyt na te strategiczne surowce gwałtownie wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Europosłowie i hiszpańska prezydencja Rady uzgodnili w poniedziałek plany zwiększenia dostaw surowców strategicznych.

Akt w sprawie surowców krytycznych ma sprawić, że UE stanie się bardziej konkurencyjna i suwerenna. Ma on na celu ograniczenie biurokracji, promowanie innowacji w całym łańcuchu wartości, wspieranie MŚP, stymulowanie badań i rozwoju alternatywnych materiałów oraz bardziej przyjaznych dla środowiska metod wydobycia i produkcji.

Przepisy stworzą zachęty gospodarcze oraz bardziej stabilne i bezpieczne ramy biznesowe dla realizacji projektów wydobywczych i recyklingowych, z szybszymi i prostszymi procedurami wydawania zezwoleń.

Partnerstwa strategiczne

Podczas negocjacji europosłowie podkreślili znaczenie zapewnienia strategicznego partnerstwa między UE a krajami trzecimi w zakresie surowców krytycznych, w celu dywersyfikacji dostaw do UE, z korzyścią dla wszystkich stron. Zapewnili środki mające na celu utorowanie drogi dla długoterminowych partnerstw z transferem wiedzy i technologii, szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji w celu tworzenia nowych miejsc pracy z lepszymi warunkami pracy i dochodów, a także wydobyciem i przetwarzaniem zgodnie z najlepszymi standardami ekologicznymi w krajach partnerskich.

Europosłowie nalegali również na większy nacisk na badania i innowacje dotyczące materiałów zastępczych i procesów produkcyjnych, które mogłyby zastąpić surowce w strategicznych technologiach. Zapewnili ustanowienie celów w zakresie obiegu zamkniętego, aby wspierać pozyskiwanie większej ilości surowców strategicznych z odpadów. Posłowie podkreślają również potrzebę ograniczenia formalności administracyjnych dla firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Porozumienie jest planem polityki przemysłowej mającej na celu bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych w Europie. Dzięki ukierunkowanym zachętom ekonomicznym tworzymy pewność planowania projektów dla inwestorów prywatnych - poprzez pojedyncze punkty kontaktowe dla firm oraz szybkie i proste procedury wydawania zezwoleń z jasno określonymi terminami dla organów krajowych. Pobudzi to wydobycie, przetwarzanie i recykling w Europie – powiedziała wiceprzewodnicząca PE Nicola Beer. – Jednocześnie pobudzamy badania oraz innowacje w ramach całego łańcucha dostaw. Plan ramowy "At the same time, we are stimulating research and innovation along the entire value chain". Ramy strategicznego partnerstwa w zakresie wymiany surowców z krajami trzecimi na równych warunkach sprawią również, że UE stanie się atrakcyjnym partnerem w rywalizacji geopolitycznej - z realnymi korzyściami dla obu stron i silną ochroną lokalnych społeczności i przyrody. Dzięki wyraźnemu podpisowi Parlamentu Europejskiego, kurs na otwartą, gospodarczą i geopolityczną suwerenność Europy został wyznaczony – dodała.

Kolejne kroki

Nieformalne porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone zarówno przez Parlament, jak i Radę, aby stać się obowiązującym prawem. Zostanie ono poddane pod głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 7 grudnia.

Źródło: Parlament Europejski

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę