Pozytywne nastroje przedsiębiorców. Rosną sprzedaż, zamówienia i zatrudnienie

Rosną sprzedaż, zamówienia i zatrudnienie Pixabay

W wyniku zniesienia obostrzeń epidemicznych i otwarcia gospodarki po raz pierwszy w tym roku przedsiębiorcy pozytywnie oceniają koniunkturę w polskiej gospodarce. Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł w czerwcu o 7,8 pkt. do 102,8 pkt., co oznacza znaczną poprawę koniunktury względem poprzedniego miesiąca.

W czerwcowym odczycie niemal wszystkie komponenty MIK – poza inwestycjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (117,4), zatrudnienia (114,9), liczby nowych zamówień (109,6) oraz wynagrodzeń (108,7). Jedynym komponentem pozostającym poniżej odczytu neutralnego są inwestycje. Jednak również w tym obszarze zanotowano istotny wzrost (o 17,7 pkt.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem znaczna poprawa wyników nastąpiła w sprzedaży i w liczbie nowych zamówień. Z kolei od stycznia sytuacja firm pozostaje względnie stabilna pod względem wysokości wynagrodzeń oraz poziomu dostosowania mocy produkcyjnych do popytu.

Po raz pierwszy w 2021 r. MIK osiągnął poziom powyżej neutralnego. Luzowanie obostrzeń, a przy tym wyższy popyt na towary i usługi, wpłynął na wzrost wartości indeksu w każdym badanym komponencie(...) Choć moce produkcyjne są wystarczające, to problemy z dostawą półproduktów mogą wpłynąć na problemy w produkcji. Nastroje dotyczące zatrudnienia niezmiennie od początku badania były pozytywne. Ostatnie dane z Eurostatu pokazują, że bezrobocie w Polsce wyniosło 3,1% i było najniższe w Europie. W dalszej perspektywie brak wolnych rąk do pracy może jednak spowolnić wzrost firm i być czynnikiem proinflacyjnym – mówi Maciej Miniszewski, analityk z zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Poprawa koniunktury widoczna we wszystkich kategoriach firm i branżach

Największy wzrost wskaźnika odnotowano wśród małych i dużych podmiotów (odpowiednio o 13,8 pkt oraz 12,1 pkt). Mniejszy, lecz również znaczący wzrost nastąpił w przypadku średnich firm (o 9,7 pkt). Jedyną kategorią podmiotów, w której od stycznia przeważają negatywne oceny koniunktury są mikroprzedsiębiorstwa, dla których wartość indeksu wzrosła nieznacznie (o 3,5 pkt) i wyniosła w czerwcowym pomiarze 92,9 pkt.

W czerwcowym odczycie przedstawiciele wszystkich badanych branż oceniają koniunkturę w przeważającej mierze pozytywnie. Jest to znaczna zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy tylko wśród przedstawicieli branży TSL w nieznacznej mierze przeważały pozytywne oceny. Ocena koniunktury w przemyśle wzrosła o 17,1 pkt., osiągając tym samym poziom powyżej odczytu neutralnego (106,5). Z kolei wzrost indeksu w branży usługowej wyniósł 12 pkt., a sam indeks osiągnął wartość 102,2.

Wyraźny wzrost liczby zamówień oraz wskaźnika inwestycji

Co czwarta badana firma doświadczyła zwiększenia liczby nowych zamówień w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a połowa tych firm odnotowało wzrost przekraczający 10%. Najczęściej wzrost liczby nowych zamówień występował w przypadku średniej wielkości przedsiębiorstw (32%), w których jednocześnie odnotowano największy udział przedsiębiorstw ze spadkiem liczby nowych zamówień (20%). 

W podziale na branże, wzrost liczby nowych zamówień najczęściej odnotowywały firmy usługowe (30%) oraz handlowe (26%), co związane jest z uruchomieniem stacjonarnej działalności po lockdownie. Natomiast największy udział firm odnotowujących spadek zamówień wystąpił w handlu (20%), co prawdopodobnie wynika ze zmniejszenia zamówień w handlu online.

Inwestycje w ostatnich trzech miesiącach realizowało 43% firm (o 4 pkt. proc. więcej niż w poprzednim odczycie). Wyższe wydatki inwestycyjne poniosło 21%, a niższe 4% przedsiębiorstw. Przeważnie inwestowały firmy duże (56%) i średniej wielkości (50%), a najrzadziej mikrofirmy (35%).

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę