Proekologiczna inwestycja Orlenu produkuje paliwo ze zużytego oleju

Produkcja paliwa ze zużytego oleju Orlen

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, uruchomiła w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. UCO FAME będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Proekologiczna inwestycja jest częścią strategii Grupy Orlen w obszarze biopaliw, umożliwiającą zastępowanie paliw kopalnych, paliwami wytworzonymi z surowców odpadowych.

Grupa Orlen inwestuje w najnowsze rozwiązania i technologie, które pozwolą na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych paliw alternatywnych. Do ich produkcji będą wykorzystywane surowce niespożywcze, w tym odpady, co wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Pierwszą taką instalacją jest uruchomiona w Trzebini instalacja UCO FAME, pozwalająca wytwarzać biododatki paliwowe ze zużytych olejów spożywczych. Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja strategicznych celów Grupy Orlen. Do 2030 r. wykorzystanie biododatków w Grupie Orlen wzrośnie do ok. 3 mln ton rocznie i będzie istotnym obszarem biznesowym koncernu – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlen.
 
Budowa instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME rozpoczęła się w listopadzie 2021 r,. Generalnym wykonawcą była polska firma inżynierska AB Industry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 127,5 mln zł.
 
Instalacja będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Do produkcji wykorzystywać będzie 30 tys. ton surowca w postaci olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. Surowce te są odpadem pochodzącym z przetwórstwa spożywczego. Ponowne wykorzystanie ich w produkcji biopaliw będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne i będzie realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z Narodowym Celem Redukcyjnym, inwestycja będzie miała również pozytywny wpływ na dalsze ograniczenie emisji CO2 w transporcie. Estry wyprodukowane w instalacji UCO FAME wykazują o 83% mniejszą emisyjność w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego.
 
Estry drugiej generacji produkowane w Trzebini, zostaną wykorzystane jako dodatek do oleju napędowego. Biokomponenty dodawane do tradycyjnych paliw transportowych pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na ropę naftową, a tym samym wspierają niezależność energetyczną i zwiększają dywersyfikację źródeł pozyskania surowców do produkcji paliw. Gliceryna techniczna, powstająca przy okazji produkcji estrów, będzie mogła być wykorzystywana w Trzebini do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Glikol propylenowy jest bezpiecznym dla środowiska produktem, wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w medycynie.

Orlen Południe to jeden z wiodących producentów biopaliw i biokomponentów. W 2021 r. w zakładzie w Trzebini spółka uruchomiła pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Orlen Południe zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego wytwarzanego przy użyciu mikroorganizmów. Ponadto spółka zaangażowała się w rozwój technologii wodorowej. W czerwcu 2022 r. w zakładzie w Trzebini uruchomiony został pierwszy hub wodorowy w Polsce, z którego realizowane są dostawy paliwa wodorowego do tankowania autobusów krakowskiej komunikacji miejskiej. Z kolei w rafinerii w Jedliczu powstaje instalacja do produkcji bioetanolu II generacji, wytwarzanego z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy zbóż w ilości 150 tysięcy ton rocznie. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce i druga w Europie. Jej roczna wydajność wyniesie 25 tysięcy ton bioetanolu, stosowanego jako dodatek do benzyny.

Źródło: Grupa Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę