Raport finansowy KGHM po pierwszym półroczu 2015 roku

KGHM
Reklama
Reklama

Przychody na poziomie 10,1 mld złotych i zysk netto 1,2 mld złotych w Grupie Kapitałowej KGHM zostały osiągnięte przy spadających cenach miedzi  i srebra, stabilnej produkcji i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

- Na wyniki Grupy KGHM pozytywnie wpływał kurs walutowy USD/PLN. Niższa dolarowa cena czerwonego metalu była w dużej mierze równoważona osłabieniem złotego. Pomimo obserwowanych spadków notowań metali, średnia cena miedzi wyrażona w PLN była nieznacznie wyższa od tej notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku – wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

Reklama

Podobny efekt można zaobserwować również w przypadku rynku srebra. W I półroczu br. produkcja miedzi ekwiwalentnej w Grupie KGHM wzrosła o 2 procent. Zmiana ta nastąpiła zarówno w KGHM Polska Miedź SA, jak i w KGHM International, gdzie wzrost związany jest z wyższymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robinson.

KGHM utrzymał dyscyplinę kosztową. Koszt jednostkowy produkcji miedzi C1 w warunkach porównywalnych do pierwszego półrocza roku 2014 w zakresie notowań i kursu, zmniejszył się o 3 procent dla całej Grupy. W tym samym czasie nastąpił również wzrost wolumenu sprzedaży miedzi oraz złota, co przy korzystnym kursie walutowym skutkowało osiągnięciem wyższego poziomu przychodów ze sprzedaży o 5 procent niż w analogicznym okresie roku 2014.

Zgodnie z planem są realizowane istotne inwestycje zarówno w kraju, jak i za granicą. Kopalnia Sierra Gorda w czerwcu rozpoczęła komercyjną produkcję i jest bardzo blisko osiągnięcia zakładanych mocy przerobowych. Zgodnie z planem realizujemy projekty Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Głogów Głęboki. - Przemysłowy w Zagłębiu Miedziowym. Kontynuujemy także Program Modernizacji Pirometalurgii - informuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Produkcja miedzi w koncentracie w kopalni Sierra Gorda w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła około 38 tys. ton. W połowie kwietnia wyprodukowany został pierwszy koncentrat molibdenu, zaś w lipcu zainicjonowane zostały prace projektowe w zakresie II fazy rozwoju kopalni. W projekcie Victoria trwają przygotowania do prac bezpośrednio związanych z głębieniem szybu. Realizowane są prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej.

Kanadyjski regulator zatwierdził dokument Application Information Requirements, którego akceptacja umożliwi złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia środowiskowego dla kopalni Ajax. Zgodnie z planem postępują prace przy budowie szybu GG -1, który jest niezbędny dla eksploatacji złoża Głogów Głęboki - Przemysłowy. Na koniec pierwszego półrocza głębokość szybu osiągnęła 563 m (docelowa całkowita głębokość szybu – 1340 m o średnicy 7,5 m).

Reklama

Trwają prace budowlano-montażowe w obrębie głównych elementów technologicznych modernizowanego ciągu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. Zakontraktowano 98 procent umów na prace budowlano-montażowe. Uruchomienie instalacji planowane jest na IV kwartał 2016.

W czerwcu 2015 została opublikowana pierwsza edycja Raportu Zasobowego, który konsoliduje i systematyzuje wiedzę na temat zasobów geologicznych i eksploatacyjnych kontrolowanych przez Grupę KGHM.

Raport został przygotowany zgodnie ze standardami i definicjami Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego, zawartymi w dokumencie NI 43-101. Obok australijskiego standardu JORC, jest to jeden z dwóch głównych światowych standardów przedstawiania zasobów.

Raport Zasobowy prezentuje zasoby geologiczne i eksploatacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Najważniejsze dane to:

  • 22,.7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii udowodnione i prawdopodobne (Proven and Probable).
  • 44,4 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii zmierzone i wskazane (Measured and Indicated; zasoby geologiczne w kategorii zmierzone i wskazane zawierają zasoby eksploatacyjne w kategorii udowodnione i prawdopodobne).
  • 8,7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii wnioskowane.

Istotną cechą ostatniego okresu jest duża zmienność warunków makroekonomicznych. W związku z powyższym KGHM z uwagą analizuje możliwe zagrożenia i ryzyka, zakładając możliwość dalszych niekorzystnych dla spółki zmian w zakresie cen miedzi i srebra.

Potencjalny wpływ tych zmian może oznaczać ewentualną potrzebę weryfikacji nakładów inwestycyjnych i obniżenia wartości aktywów produkcyjnych. Jeśli współczynnik relacji kapitalizacja rynkowa spółki do wartości aktywów netto w długim terminie (powyżej 1 roku) utrzyma się poniżej 0,8, spółka będzie zobowiązana do zbadania przesłanek i przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów netto.

KGHM analizuje również następstwa ewentualnego dalszego umacniania się amerykańskiej waluty, co oznacza presję na dolarowe ceny surowców. Istotne znaczenie może mieć także większe od oczekiwanego spowolnienie chińskiej gospodarki, co może skutkować spadkiem tempa wzrostu konsumpcji miedzi.

W związku z tym spółka dokonuje przeglądu projektów i programów inwestycyjnych, zakładając możliwość przesunięcia projektów w czasie oraz zawieszenia niektórych inwestycji. Analizowane są scenariusze działań w przypadku długoterminowego utrzymywania się cen metali na niskich poziomach. Mając pełną świadomość czynników zagrażających realizacji planów Grupy KGHM, spółka z wyprzedzeniem podejmuje działania służące osłabieniu ich negatywnego wpływu.

Źródło: KGHM

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama