Szczególny rok dla firmy EMCO

Szczególny rok dla firmy EMCO Pixabay

Przede wszystkim w bieżącym roku EMCO obchodzi 75-lecie działalności. Ponadto zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale odnotowała znaczący wzrost wpływu zamówień, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość oraz planować dalsze inwestycje.

Jednak ubiegły rok 2021 oraz początek bieżącego roku okazał się okresem bardzo wymagającym, naznaczonym przez pandemię koronawirusa, problemy z łańcuchem dostaw i skrócony wymiar czasu pracy. Pomimo tych trudności EMCO zamknęło rok obrotowy (od 1.04 2021 do 31.03 2022) z 24% wzrostem sprzedaży, odbudowując w ten sposób poziom obrotów z roku 2019. Szereg działań pozwolił na utrzymanie zatrudnienia. Obecnie firma EMCO poszukuje nowych i kreatywnych pracowników do wzmocnienia m.in. działów serwisu, sprzedaży wewnętrznej oraz IT. Od jesieni 2022 r.  firma będzie także rozbudowywać oraz inwestować w zespoły stażystów, zwłaszcza w obszarze zawodów przemysłowych. Oprócz tego wdrożony zostanie pilotażowy program dodatkowych praktyk inżynierskich oraz mechatronicznych dla uchodźców z Ukrainy. We wrześniu 2021 r. otwarte zostało nowe Centrum Technologiczne w Belforte Monferrato. Centrum działa jako generator rozwoju biznesu oraz tożsamości marki EMCO we Włoszech, oferując reprezentatywny przekrój całego asortymentu produktów EMCO

Małe i średnie firmy od wielu lat tradycyjnie stanowią integralną część bazy klientów EMCO. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, dużej elastyczności i zorientowaniu na klienta, EMCO w ostatnich latach zdobyło zaufanie także dużych międzynarodowych koncernów, w przypadku których automatyzacja i cyfryzacja procesów były i nadal są kluczowymi elementami procesów decyzyjnych. Pomimo trudnych warunków ramowych, możliwości i szanse, jakie stwarzają te obszary biznesowe, pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy przebieg roku jubileuszowego.

Dr inż. Stefan Hansch, dyrektor zarządzający EMCO, uważa, że w tej sytuacji istotne jest m.in. skupienie się na czynnikach, nad którymi EMCO sprawuje kontrolę. Należy koncentrować się całkowicie na tych aspektach, które jako zespół można kształtować i wpływać na nie w taki sposób, aby miały one pozytywny wpływ na klientów, niezależnie od tego, czy odnosi się to do obszaru rozwoju, produkcji czy serwisu. Dodatkowo obiecująca liczba zamówień z ostatnich miesięcy, która wydaje się stabilizować i wykazywać trend wzrostowy, daje powody do optymizmu. 
 
W marcu 2022 r. udało się zakończyć inwestycję niezbędną dla dalszego rozwoju obrabiarek z segmentu frezarek 3 oraz 5 osiowych serii UMILL oraz MMV. Zakupiona została nieruchomość przylegającą do zakładu produkcyjnego EMCO w Pordenone (jednego z 5 europejskich zakładów produkcyjnych EMCO) wraz z halą propodukcyjną o powierzchni  2235 m2 oraz dodatkowymi 270 m2 powierzchni biurowej.

W centrali w Hallein realizowane są aktulanie inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzono całkowity remont dachu oraz wykonano instalację systemu fotowoltaicznego o powierzchni 7900 m2 i mocy 400 kWp (kilowatopików).

Obecnie trudno jest przedstawić prognozy dalszego przebiegu bieżącego roku gospodarczego, gdyż są one w ogromnym stopniu uzależnione od politycznych i ekonomicznych konsekwencji wojny na Ukrainie. Poza ogromnym cierpieniem ludzi w strefie działań wojennych niemożliwe jest nawet wskazanie perspektywy czasowej dotyczącej rozwiązania i zakończenia tego konfliktu. Obecne wydarzenia polityczne na Ukrainie skłoniły firmę EMCO do zaprzestania aktywności zarówno operacyjnej, jak i produkcyjnej na terenie Rosji. EMCO wycofuje się z rynku rosyjskiego. Maszyny, które oczekiwały na ukończenie budowy oraz są obecnie konstruowane i nie są objęte żadnymi sankcjami, nie zostaną już dostarczone.

Firma EMCO zdaje sobie także sprawę, że oprócz bezpośrednich skutków wojny i nałożonych sankcji wystąpią również konsekwencje pośrednie, takie jak wzrost kosztów produkcji spowodowany wyższymi cenami energii, wzrost kosztów materiałowych oraz dalsze zakłócenia w łańcuchu dostaw.

W tej chwili niemożliwe jest beztroskie świętowanie jubileuszu, ale z pewnością firma EMCO, spoglądając na 75-letnią historię działalności, może być dumna ze swoich osiągnięć.

– Podstawę dla kolejnych innowacji stanowi bogate doświadczenie firmy oraz potencjał ludzki. Zakłady firmy oferują wszechstronne know-how w zakresie konstrukcji i budowy tokarek, frezarek oraz maszyn szkoleniowych. Udało nam się zebrać tę wiedzę i zastosować ją w praktyce w postaci gotowych rozwiązań dla klientów – dodaje dyrektor zarządzający, dr Stefan Hansch.

Źródło: EMCO

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę