Unia Energetyczna: rozwój OZE to priorytet

Reklama
Reklama

25 lutego 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat dotyczący strategii utworzenia Unii Energetycznej[1]. Jej podstawą ma być wspólny system energetyczny, w efektywny sposób wykorzystujący lokalnie dostępne zasoby energetyczne i intensywnie rozwijający nowoczesne, niskoemisyjne technologie. Szczególną rolę w tworzeniu Unii Energetycznej pełnią odnawialne źródła energii. Komisja potwierdza udostępnienie funduszy, mających pomóc zrealizować ambitne plany UE – dzięki temu możliwe będą nowe inwestycje w polskim sektorze energetycznym, w tym modernizacja sieci elektroenergetycznej.   

Koncepcja Unii Energetycznej została zaproponowana przez Polskę w 2014 r. jako narzędzie zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Opublikowany Komunikat Komisji prezentuje ramy strategii zacieśniania współpracy energetycznej w Europie, opartej o 15 szczegółowych zasad dotyczących kształtowania infrastruktury, rynku energii i dostaw paliw.

Reklama

Unia Energetyczna zakłada utrzymanie przez UE pozycji lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i osiągnięcie 27% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w roku 2030. W celu dalszego integrowania OZE do systemów elekroenergetycznych i rynków energii zwraca się szczególną uwagę na:

  • konieczność pełnego wdrożenia 3 pakietu energetycznego,
  • zwiększanie transparentności zasad działania rynku,
  • pogłębianie harmonizacji mechanizmów wsparcia energii, zarówno odnawialnej, jak i konwencjonalnej,
  • wprowadzenie nowego pakietu OZE dążącego do efektywnej kosztowo realizacji celu OZE na rok 2030,
  • finansowanie rozwoju infrastruktury sieciowej dla ściślejszej współpracy energetycznej i lepszej integracji energetyki odnawialnej,
  • rozwijanie regionalnych rynków energii, optymalnie wykorzystujących dostępne zasoby.

 

Potencjał techniczny OZE w Polsce niemal dwukrotnie przekracza obecnie zainstalowaną moc elektroenergetyczną (62,8 GW w roku 2050, w tym 31,5 GW energetyka wiatrowa na lądzie i 14 GW energetyka wiatrowa na morzu)[2]. Różne prognozy, w tym Ministerstwa Gospodarki, wskazują na możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na poziomie 12-14 GW do roku 2030. W pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii ułatwi integrację źródeł odnawialnych i zapewni bezpieczne dostawy energii do konsumentów, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Reklama

Dzięki dostępnym publicznym funduszom, takim jak fundusz modernizacyjny w ramach EU ETS (ok. 12,6 mld zł dla Polski), fundusze strukturalne (82,5 mld zł na lata 2014-2020 dla Polski, z czego część będzie przeznaczona na promocję OZE i efektywności energetycznej oraz rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego) czy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (tzw. Plan Juckera, 21 mld euro w skali UE w formie gwarancji z unijnego budżetu i Europejskiego Banku Inwestycyjnego), możliwe staje się realizowanie nowych inwestycji w polskim sektorze energetycznym, także w sieci i energetykę odnawialną.

W dniach 19-20 marca odbędzie się spotkanie Rady Europejskiej dotyczące kluczowych elementów Unii Energetycznej: bezpieczeństwa, ochrony klimatu i rynku wewnętrznego. Energetyka odnawialna ma pełnoprawne miejsce we wszystkich tych obszarach, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w konkluzjach z Rady i polskiej polityce energetycznej.

[1] COM(2015) 80
[2] Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, wersja 2.0, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2013

 

Więcej informacji: www.psew.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama