W Polsce szybko rośnie obrót towarów

Reklama
Reklama

Według ostatecznych danych GUS, w 2014 r. eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do 2013 r. o 7 proc., osiągając wartość blisko 165,8 mld euro. 

Natomiast import wyniósł 168,4 mld euro i był wyższy o 7,3 proc. W rezultacie zanotowano deficyt obrotów w wysokości ok. 2,7 mld euro, czyli o ok. 0,7 mld euro wyższej niż przed rokiem.

Reklama

W 2014 roku, inaczej niż w kilku poprzednich latach, zdecydowanie lepsze wyniki eksportu osiągnięto z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, niż z rynkami słabiej rozwiniętymi. Sprzedaż na rynki rozwinięte zwiększyła się o 9,8 proc. (do prawie 139,4 mld euro), czyli o 2,4 pkt. proc. szybciej niż przed rokiem. Z kolei import z tych rynków wzrósł o 7,2 proc. (do prawie 111 mld euro), co oznaczało przyspieszenie w porównaniu z rokiem 2013 r. o 3,1 pkt. proc. Zaowocowało to dalszą poprawą salda z rynkami rozwiniętymi - o 5 mld euro, do 28,4 mld euro.

Eksport do UE wzrósł o 10,4 proc. (do blisko 128,4 mld euro), w tym do strefy euro o 11,5 proc. (do 89,1 mld euro). Spośród ważniejszych rynków UE najszybciej wzrósł eksport na: Łotwę (o 24,8 proc.), do Hiszpanii (o 17,6 proc.), Rumunii (o 12,6 proc.), Włoch (o 12,4 proc.), Niderlandów (o 12,3 proc.) oraz naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 12,2 proc.). Spadek eksportu odnotowano jedynie w przypadku Bułgarii, tj. o 2,8 proc.

Z relatywnie szybkim wzrostem eksportu do UE kontrastują jego wyniki z pozaunijnymi rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie wzrósł on zaledwie o 2,7 proc. (do ok. 11 mld euro), czyli aż 7,5–krotnie wolniej niż w roku 2013 r. Było to konsekwencją spadku eksportu do krajów EFTA (o 3,6 proc.), w tym do Norwegii aż o 9,7 proc. Z drugiej strony dynamicznie zwiększyła się sprzedaż towarów do Kanady (o 24,8 proc.), Australii (o 24,2 proc.) oraz RPA (o 10,8 proc.).

Reklama

W 2014 r. niekorzystne wyniki obrotów odnotowano z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi. Po wzroście eksportu do tej grupy państw w 2013 r. o 11,2 proc., kolejny rok przyniósł jego zmniejszenie o 5,8 proc., do 26,4 mld euro. Z drugiej strony wyraźnie przyspieszył import z tych rynków (wzrost o 7,6 proc., do 57,4 mld euro), podczas gdy przed rokiem notowano jego spadek na poziomie 2 proc. Przełożyło się to na pogłębienie i tak pokaźnego deficytu wymiany, tj. o prawie 5,7 mld euro, do blisko 31,1 mld euro w 2014 r.

Za zmniejszenie wywozu na rynki słabiej rozwinięte odpowiadał jego głęboki spadek do WNP, tj. o 16,8 proc. (do 12,8 mld euro), w tym do Rosji o 14 proc., na Ukrainę o 27,1 proc. oraz na Białoruś o 12 proc. Z kolei szybciej niż w skali ogólnej zwiększył się eksport na pozostałe rynki rozwijające się (spoza WNP), tj. o 7,5 proc. (do 13,6 mld euro), w tym do Algierii (blisko 2-krotnie), ZEA (o 48 proc.) oraz Arabii Saudyjskiej (o 36,5 proc).

W ujęciu towarowym szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport: wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,9 proc.), wyrobów elektromaszynowych (o 8 proc.) wyrobów drzewno-papiernicznych (o 8,7 proc.). Podkreślić należy wysoką dynamikę eksportu artykułów rolno-spożywczych (wzrost o 7,1 proc.), mimo rosyjskiego embarga.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama