W województwie lubelskim odkryto nowe zasoby gazu ziemnego

W województwie lubelskim odkryto nowe zasoby gazu ziemnego Canva

Prace poszukiwawcze prowadzone przez PKN Orlen potwierdziły dodatkowe 500 mln m3 gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja. Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m3. Odkrycia i eksploatacja gazu z kolejnych złóż ma korzystny wpływ nie tylko na możliwość zabezpieczenia dostaw gazu, ale także na kondycję finansową samorządów, na terenie których znajdują się zasoby ropy i gazu.

– Krajowe zasoby gazu ziemnego, obok dostaw przez Baltic Pipe oraz Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą Grupie Orlen utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania na to paliwo w naszym kraju. Każdy m3 gazu ziemnego z własnego wydobycia to nie tylko dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, ale także dodatkowe wpływy finansowe dla samorządów, na których terenie eksploatujemy surowce. Dlatego Orlen w dalszym ciągu będzie inwestować w poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) na koncesji nr 36/96/p „Biszcza – Tarnogród”, to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4. Został on zaprojektowany w oparciu o wyniki badań geologicznych zrealizowanych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. Wstępne szacunki wskazują, że w złożu Jastrzębiec znajdują się zasoby gazu ziemnego o wielkości ok. 700 mln m3. Jednakże analiza obrazu sejsmicznego Jastrzębiec 3D pozwala sądzić, że w rzeczywistości mogą być one jeszcze większe. Trwające obecnie dalsze prace rozpoznawcze oraz analiza danych uzyskanych podczas wiercenia i testów nowego otworu dostarczą więcej szczegółowych informacji na temat zasobności odkrytego złoża.

Otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m3, włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka. Podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie obecnie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym. Wcześniej, w wyniku prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2016–2018, do kopalni tej podłączono otwory Jastrzębiec-2 i Jastrzębiec-3, których produkcja kształtuje się na poziomie 12,5 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Uzyskany pozytywny wynik odwiertu w obrębie koncesji Biszcza-Tarnogród potwierdza wysoką perspektywiczność tego rejonu Polski i realnie przyczynia się do zwiększenia krajowych zasobów i wydobycia gazu ziemnego. Warto wspomnieć, że np. w bliskim sąsiedztwie od złoża Jastrzębiec trwa zagospodarowanie trzech nowych złóż gazu ziemnego. Szacowana przez spółkę łączna produkcja ze złóż Brzyska Wola, Kulno i Dąbrowica Duża, których zagospodarowanie zakończy się w przyszłym roku, osiągnie roczny poziom ok. 40 mln m3

Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależnioną od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy (60%), powiaty, województwa (po 15%), na terenie których znajduje się złoże oraz dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10%). W 2022 r. PGNIG z tytułu opłaty eksploatacyjnej przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł.

Dodatkowym źródłem dochodów gmin związanym z działalnością wydobywczą PGNiG z Grupy Orlen jest podatek od nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę związaną z eksploatacją węglowodorów. W 2022 r. Spółka zapłaciła z tego tytułu 72,8 mln złotych.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę