Wdrożenie programu naprawczego dla funduszy europejskich

Reklama
Reklama

Na półtora miesiąca przed zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013, tj. w momencie przejęcia władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie fundusze unijne, które Polska miała w tych latach do dyspozycji powinny być już wydane.

Okazało się natomiast, że istnieje zagrożenie niewykorzystania ok. 30 mld zł. Taka była różnica między wartością zakontraktowanych umów a wydatkami udokumentowanymi przez beneficjentów. Co więcej, ok. 40 mld zł (ok. 9 mld euro) pozostawało nadal do rozliczenia z Komisją Europejską. Nie można pozwolić na stratę unijnych pieniędzy, bo one pracują dla polskiej gospodarki i mieszkańców kraju. Każde euro jest ważne. Zagrożone miliardy to kwota porównywalna z rocznymi wydatkami rządu na edukację czy obronność.

Polska ma najwięcej środków unijnych na lata 2007-2013 do rozliczenia z Komisją Europejską. Dane przedstawia poniższy wykres.

Reklama

Kwoty do rozliczenia pomiędzy Komisją Europejską a poszczególnymi Państwami Członkowskimi w programach na lata 2007-2013 – stan na 31 października 2015 r.

Reklama

Kraj Kwota do rozliczenie z KE w mln euro

 • Austria 204
 • Belgia 368
 • Bułgaria 1 825
 • Chorwacja 591
 • Cypr 123
 • Czechy 7 675
 • Dania 88
 • Estonia 532
 • Finlandia 210
 • Francja 2 475
 • Niemcy 3 950
 • Grecja 2 165
 • Węgry 5 811
 • Irlandia 132
 • Włochy 8 446
 • Łotwa 730
 • Litwa 1 070
 • Luksemburg 7
 • Malta 238
 • Holandia 271
 • Polska 9 717
 • Portugalia 2 686
 • Rumunia 8 254
 • Słowacja 3 921
 • Słowenia 749
 • Hiszpania 8 617
 • Szwecja 208
 • Wielka Brytania 1 961


Przedstawione fakty potwierdzają, że polityka rozwoju i wydawanie pieniędzy z unijnej polityki spójności w ostatnich latach nie należały do rządowych priorytetów. Od 2012 roku tempo ich wydatkowania powoli, systematycznie spadało. Dlatego niezbędne było szybkie przygotowanie i wdrożenie programu naprawczego, który pozwolił wydatnie przyspieszyć ten proces i zagospodarować jak największą pulę środków unijnych.

Zastosowane rozwiązania, takie jak zaliczki w rozliczeniach między beneficjentami a wykonawcami inwestycji, zwiększanie poziomu nadkontraktacji i umożliwienie podpisywania umów o dofinansowanie w 2016 r. na zakończone już projekty, przenoszenie środków do tzw. instrumentów finansowych, z których korzystać można do 2017 r., zwiększenie dofinansowania do poziomu 85 proc. w poszczególnych programach czy wliczanie do podstawy certyfikacji także krajowego wkładu prywatnego służą możliwie pełnemu wykorzystaniu dostępnych funduszy UE. Także samorządy regionalne uzyskały możliwość stosowania nadkontraktacji i część województw korzysta z tego mechanizmu.

Część z wymienionych wyżej rozwiązań wymaga zmian w programach operacyjnych. Są one tej chwili wprowadzane.

Źródło informacji: MIR

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama