Wyższy poziom bezpieczeństwa dokumentów

Wyższy poziom bezpieczeństwa dokumentów Canva

Naukowcy z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki wspólnie z polską firmą 3D-nano oraz zagranicznymi partnerami realizują projekt LumAI. Przedsięwzięcie realizowane jest ze wsparciem finansowym konsorcjum M-ERA.NET 3.

„Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence” – to pełna nazwa projektu LumAI. Celem naukowców z Łukasiewicz – IMiF jest opracowanie nowego systemu zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie. Projekt zakłada wytworzenie unikatowych znaczników luminescencyjnych, testowo zabezpieczonych dokumentów oraz weryfikację autentyczności TagAntów (specjalnych znaczników).

LumAI jest projektem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z dziedziny inżynierii materiałowej, obrazowania i charakteryzacji optycznej oraz technik informacyjnych. Liderem projektu jest dr inż. Kamila Leśniewska-Matys pracująca w Centrum Materiałów Funkcjonalnych (Grupy Badawczej Materiały Inteligentne) Łukasiewicz – IMiF.

– Innowacyjność projektu LumAI polega na wytworzeniu unikatowych znaczników, stworzeniu oprogramowania wspomaganego sztuczną inteligencją oraz wykorzystania technik obrazowania hiperspektralnego do realizacji procesu detekcji i identyfikacji – stwierdziła dr inż. Kamila Leśniewska-Matys, Łukasiewicz – IMiF.

Konsorcjum projektu LumAI tworzy pieciu partnerów z Polski, Litwy i Łotwy. Oprócz Łukasiewicz – IMiF, lidera projektu, drugim polskim konsorcjantem jest firma 3D-nano z Krakowa. Partnerzy z Litwy to Vilnius University oraz firma Garsų Pasaulis. Partnerem z Łotwy jest Institute of Solid State Physics, University of Latvia.

Projekt otrzymał finansowe wsparcie od konsorcjum M-ERA.NET 3, które tworzy 50 agencji z 36 państw (w Polsce są to NCBR i NCN). Celem programu jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w obszarze szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, które przyczynią się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki. O finansowanie w 2022 r., mogły się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów. Złożono 289 wniosków badawczych, do finansowania wybrano 46 projektów o łącznym budżecie 43,7 mln euro.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę