Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu

SXC
Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2017 r. była o 9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r. Wynik jest lepszy od oczekiwań. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w styczniu wzrosła o 4,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż najszybciej rosła w działach produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 30 proc.), a także wyrobów farmaceutycznych (o 22,1 proc.), zaś najsilniej spadła w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 9,1 proc.).

Reklama

W styczniu 2017 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r., o 2,1 proc., wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. Dla porównania, w styczniu 2016 roku produkcja budowlano-montażowa była niższa o 8,6 proc., a ostatni wzrost w ujęciu rocznym obserwowano w listopadzie 2015 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2017 r. były wyższe niż przed rokiem o 4,1 proc. w porównaniu ze wzrostem o 3,2 proc. w grudniu (po korekcie). W porównaniu z grudniem 2016 r. wzrosły o 0,3 proc.

Reklama

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej, której realny wzrost wyniósł 9,6 proc. w styczniu, sugerują, że zarówno sektor usług, jak i sektory przemysłowy oraz budowlany, pozytywnie wpłyną na wzrost gospodarczy w I kwartale br. Aktywność w sektorach przemysłowym oraz usługowym powinna być wyższa niż w ostatnim kwartale 2016 r. Sektor budowlany, po czterech kwartałach spadku, powinien odnotować nieznaczny wzrost aktywności.

Analitycy MR prognozują, że w lutym 2017 r., przy jednym dniu roboczych mniej niż przed rokiem, powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej zbliżony do 3 proc.

Źródło: MR

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama