Wzrost zainteresowania użyciem parafin w akumulatorach ciepła

Palwax
Reklama
Reklama

Jednym z największych wyzwań dzisiejszych czasów jest magazynowanie energii, szczególnie "zielonej". Rozwiązaniem jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych. Należą do nich m.in. parafiny, które są powszechnie dostępne i stosunkowo tanie. 

Wraz z rosnącą rolą OZE, przede wszystkim energetyki wiatrowej i fotowoltaniki, konieczne staje się rozwiązanie problemu magazynowania nadwyżek energii, co w efekcie umożliwi jej wykorzystanie w sytuacji niesprzyjających warunków pogodowych. To wymaga posiadania magazynów energii odpowiedniej wielkości i sprawności.

Reklama

Dziś jeśli chodzi o magazynowanie energii, rozwiązaniem są baterie litowo-jonowe. Największy z dotychczas uruchomionych magazyn bateryjny zbudowała w Australii Tesla. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że system to nic innego jak wiele połączonych ze sobą powerbanków. To dobry sposób na energię, ale już niepozwalający na magazynowanie ciepła. Do tego zastosowania zdecydowanie lepsza jest parafina. Warto dodać, że wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. w naszym kraju prawie 50% zużywanej energii stanowiło ciepło. Jest ono jednocześnie głównym nośnikiem energii zużywanym przez gospodarstwa domowe – na cele ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej gospodarstwa te konsumują ponad 80% energii cieplnej.

Według Rocky Mountain Institute w 2023 r. zaplanowane i już istniejące inwestycje w rynek magazynów energii osiągną wartość 150 miliardów dolarów. Tylko w pierwszej połowie 2019 r. fundusze venture zainwestowały w firmy rozwijające technologię magazynów 1,4 miliarda dolarów. Z kolei analizy Bloomberg New Energy Finance pokazują, że w 2050 r. nawet połowa światowej energii może pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Aby w pełni wykorzystać te źródła konieczny jest rozwój technologii magazynowania energii. Parafiny stałe w warunkach normalnych to węglowodory zawierające 20–60 atomów węgla w cząsteczce. Parafiny pozyskuje się podczas przerobu ropy naftowej bądź wytwarza w drodze syntezy chemicznej.

– Od kilkunastu lat trwają intensywne prace nad wykorzystaniem materiałów, które podczas przemiany fazowej, takiej jak topnienie, krzepnięcie, parowanie, kondensacja, magazynują energię. Jednym z takich materiałów są parafiny, które przechodząc w stan ciekły, absorbują energię cieplną i odwrotnie: podczas zastygania ciepło to oddają – podkreśla Wojciech Szczypka, szef Biura Technologii spółki Polwax SA.

Wspomniany powyżej proces jest czysto fizyczny, odwracalny, przebiega bez strat i bez jakichkolwiek reakcji chemicznych. Pochłanianie ciepła w trakcie topnienia i jego wydzielanie podczas krzepnięcia zachodzi bez zmiany temperatury. Ilość absorbowanej energii wynosi, w zależności od rodzaju parafiny, 140–240 kJ/kg. Zjawisko to można wykorzystać m.in. do akumulacji ciepła. Już w 1983 r. Roman Domański z Politechniki Warszawskiej i Jerzy Moszyński z Uniwersytetu Delaware wskazywali na potencjał, jaki w zakresie magazynowania energii tkwi w parafinie i woskach parafinowych.

Reklama

Ważne jest to, że w zależności od potrzeb, z całego spektrum węglowodorów parafinowych można wydzielić parafiny o ściśle określonej temperaturze przemiany fazowej. Mianowicie do stabilizacji temperatury pomieszczeń mieszkalnych wybiera się parafiny, które topią się w zakresie temperatur 20–22oC, a do akumulacji ciepła w domowych zasobnikach wody użytkowej stosuje się parafiny o temperaturze przemiany fazowej w granicach 45–65oC. Już kilka lat temu jeden ze światowych koncernów wprowadził na rynek kilka materiałów budowlanych z mikrokapsułkami z PCM, np.: tynk gipsowy, płytę konstrukcyjną z gipsu i spieniony powietrzem blok betonowy. Mikrokapsułki Micronal zawierają w polimerowej osłonce parafinę.

W praktyce odpowiednie rodzaje parafin stosuje się jako wypełnienie materiałów budowlanych. Parafiny zamknięte w kapsułkach są dodawane do tynków lub do cegieł. Tak przygotowane materiały budowlane przeciwdziałają nadmiernemu nagrzewaniu się czy wychładzaniu pomieszczeń.

– Z zainteresowaniem przyglądamy się różnym możliwościom, jakie daje zastosowanie parafin. To, co dziś jest trudne lub wręcz niemożliwe, jutro może stać się przełomową technologią. Jestem przekonany, że wykorzystanie różnego rodzaju produktów parafinowych w akumulatorach ciepła ma przyszłość – stwierdza Leszek Stokłosa, prezes zarządu spółki Polwax. – Jesteśmy otwarci na współpracę, w zakresie zarówno badań, jak i ich późniejszej komercjalizacji – podsumowuje prezes Stokłosa.

Parafiny znalazły zastosowanie nie tylko w budownictwie, lecz także w transporcie, elektronice, przemyśle rolno-spożywczym i tekstylnym. To przyczyniło się do częściowej rezygnacji z użytkowania energochłonnych instalacji klimatyzacyjnych.

Źródło: Polwax

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama