Zatrudnienie i płace w I kwartale 2016 - gdzie wzrosty, gdzie spadki?

GUS
Reklama
Reklama

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu za I kwartał 2016 r. wynika, iż po pierwszych trzech miesiącach roku liczba zatrudnionych osób wzrosła o 2,3 proc., zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,1 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według raportu GUS liczba pracujących (bez podmiotów gospodarczych do 9 pracowników, rolnictwa indywidualnego, fundacji, stowarzyszeń, partii etc.) według stanu na koniec marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem (rok temu odnotowano wzrost na poziomie 1,1%). Pracujący w sektorze prywatnym stanowią 66,2% (przed rokiem 65,1%).

Reklama

Przeciętne zatrudnienie w I kwartale br. wyniosło 8428,0 tys. osób i było o 2,1% wyższe niż przed rokiem (w ub. roku wzrost o 0,8%). Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w takich sektorach jak administracja i działalność wspierająca (10,4%), informacja i komunikacja (9,5%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (5,1%), przetwórstwo przemysłowe (2,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2,5%), transport i gospodarka magazynowa (2,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (2,3%). Niewielki wzrost zanotowano w takich gałęziach jak dostawa wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacja (1,6%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja (po 1,9%).

W pozostałych sekcjach wystąpił spadek zatrudnienia, w tym największy w górnictwie i wydobywaniu (8,0%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (4,7%) jak również w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (2,1%), obsłudze rynku nieruchomości (0,5%), budownictwie (0,3%) oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (0,1%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale br. 4181,49 zł, tj. o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 4926,52 zł (wzrost o 2,5%), a w sektorze prywatnym 3858,17 zł (wzrost o 3,7%).

Reklama

W porównaniu z minionym rokiem największy wzrost wynagrodzenia zanotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (5,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (5,6%), obsługa rynku nieruchomości (5,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5,1%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (4,4%). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń miał miejsce w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (1,2%), edukacji (1,4%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (2,3%). Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odnotowano natomiast w górnictwie i wydobywaniu (3,3%) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (2,8%).

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w województwie lubelskim (odpowiednio o 5,5% i o 5,8%), małopolskim (o 4,1% i 4,4%), zachodniopomorskim (o 3,8% i 4,0%) i dolnośląskim (o 3,6% i 3,8%), zaś najniższy w woj. śląskim (odpowiednio o 0,7%) i świętokrzyskim (o 1,9% i 2,1%).

Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w woj. mazowieckim (odpowiednio o 22,0% i o 24,2%) i śląskim (odpowiednio o 0,8% i o 0,3%). Najniższe wynagrodzenia (mniejsze niż średnio w kraju) odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim (o 14,1% i 15,5%), warmińsko-mazurskim (o 13,8% i 16,4%), podkarpackim (o 13,3% i 15,3%) i lubuskim (o 13,2% i 15,2%).

 

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama