5 trendów w mechanice precyzyjnej

5 trendów w mechanice precyzyjnej Shutterstock

Mechanika precyzyjna od dekad jest kluczem do wysokiej jakości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa w branżach, takich jak lotnictwo i kosmonautyka oraz technika medyczna. Wraz z postępem w technologii produkcji zarysowują się nowe trendy, które przesuwają granice możliwości – od druku 3D po inteligentne sieci produkcyjne. Jednak nie tylko nowe produkowane maszyny mogą przyczynić się do postępu w branży.

W licznych kluczowych sektorach przemysłu mechanika precyzyjna odgrywa fundamentalną rolę – nadmienić można tutaj lotnictwo i kosmonautykę, produkcję samochodów, technikę medyczną lub inne wysoce wyspecjalizowane obszary. We wszystkich tych sektorach precyzja jest nie tylko kwestią jakości, lecz również bezpieczeństwa i prawidłowości działania. Rozwój w tym obszarze w ubiegłych latach wyraźnie nabrał tempa i niesie wiele obietnic w związku ze znaczącymi innowacjami również w odniesieniu do przyszłości. Ale jakie trendy się zarysowują? I w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą dotrzymać kroku w tak dynamicznym i wymagającym otoczeniu rynkowym?

Jeśli wymagana jest dokładność

W mechanice precyzyjnej decydującym wymaganiem jest dokładne dostosowanie każdego elementu i zagwarantowanie poprawnego działania systemu. Rzemiosło precyzyjne ma długą historię.

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła nowy rozdział w historii mechaniki precyzyjnej. Ponieważ wraz z rozwojem transportu kolejowego, maszyn wojennych i pierwszych samolotów najwyższa precyzja oraz niezawodność nagle stały się czymś nieodzownym. Zwiększone wymagania przyspieszyły rozwój przemysłu w zakresie projektowania innowacyjnych części i maszyn. Istotny postęp dokonał się wraz z wprowadzeniem maszyn CNC (CNC: Computer Numerical Control) w latach 50. XX wieku. Ta innowacja przybrała postać centralnego punktu zwrotnego. Ponieważ w dużym stopniu umożliwiła ona automatyzację mechaniki precyzyjnej, zapobiegając niedokładnościom, którymi obarczona jest praca ręczna.

Nowe trendy w mechanice precyzyjnej

Mechanika precyzyjna rozwijała się nieustannie dalej – od rewolucji przemysłowej po współczesne czasy. 5 przykładów aktualnych trendów z potencjałem wywarcia trwałego wpływu na procesy i technologie produkcji:

Udoskonalenie druku 3D

Dzięki drukowi 3D sektor produkcji addytywnej będzie w stanie w coraz większym stopniu wytwarzać złożone elementy precyzyjne z szerokiej palety materiałów o ulepszonych właściwościach. Szczególnie duże znaczenie taka perspektywa może mieć w technice medycznej, czy też w lotnictwie i kosmonautyce, gdzie już teraz panują najwyższe wymagania i w szczególności zastosowanie nowych materiałów może zwiastować duże postępy.

Zastosowanie inteligentnych materiałów i czujników

W branży samochodowej i technice medycznej elementy mogłyby być wyposażane w zintegrowane czujniki oraz inteligentne materiały reagujące na zmiany środowiskowe. Efektem może być znaczna poprawa bezpieczeństwa, efektywności i funkcjonalności produktów. Elementy te mogłyby dostarczać dane dotyczące stanu pojazdu lub urządzeń medycznych w czasie rzeczywistym, umożliwiając konserwację zapobiegawczą i lepszą opiekę nad pacjentami.

Cyfrowe bliźniaki i symulacje

Poprzez korzystanie z cyfrowych bliźniaków i szeroko zakrojonych symulacji przedsiębiorstwa mogą skrócić cykle rozwojowe i w znaczący sposób zwiększyć efektywność swoich procesów produkcji. Technologie te pozwalają na wirtualne testowanie wydajności produktów i procesów oraz ich optymalizację, przed budową fizycznych modeli. Korzyści obejmują redukcję kosztów i poprawę jakości, a także przyspieszenie wprowadzenia produktu na rynek.

Inteligentne sieci produkcyjne

Zastosowanie inteligentnych sieci produkcyjnych opartych na integracji IoT (Internet of Things), SI i analizie danych w czasie rzeczywistym umożliwia ciągłą koordynację i optymalizację procesów produkcji. Systemy połączone w sieć przyczyniają się do zwiększenia elastyczności w reagowaniu na zmiany przez linie produkcyjne i bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów. Ponadto możliwa jest optymalizacja planowania produkcji, skrócenie czasu trwania operacji i szybkie reagowanie na zmiany w wymaganiach klientów i dynamice rynków.

Ponowne wykorzystanie i recykling

Rozwój elementów łatwych w recyklingu lub z możliwością ponownego wykorzystania będzie odkrywać kluczową rolę w zrównoważonej przyszłości. Szczególną wagę tej kwestii dostrzega się w przemyśle motoryzacyjnym, w którym przechodzenie na pojazdy elektryczne i konieczność ograniczania do minimum oddziaływań na środowisko zyskują na znaczeniu.

Zapewnienie jakości, obniżanie kosztów: maszyny używane jako rozwiązanie

A więc stosowanie wysokiej klasy maszyn w mechanice precyzyjnej jest nieodzowną kwestią. Jednak zakup nowych, tak wyspecjalizowanych maszyn może się wiązać z ogromnymi kosztami i urosnąć do rangi wyzwania w szczególności w przypadku mniejszych przedsiębiorstw lub start-upów. Praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie oferuje rynek maszyn używanych. Tutaj można znaleźć również wysokiej jakości maszyny spójnie integrujące się w istniejące procesy produkcji i zapewniające solidną bazę do produkcji elementów precyzyjnych.

5 trendów w mechanice precyzyjnej zdjęcie w treści artykułu

Przemysłowy dom aukcyjny Surplex regularnie organizuje aukcje, dzięki którym zakłady mogą unowocześnić swój park maszynowy, zakupując wysokiej klasy maszyny używane – również z sektora mechaniki precyzyjnej. I tak w chwili obecnej po zamknięciu dużego zakładu technicznego podwykonawcy z Anglii uwarunkowanego przejściem na emeryturę – FLEXIBLE MACHINING SYSTEMS Ltd. – na aukcję wystawionych jest ponad 400 maszyn. Licytacja podzielona jest na dwa dni: dnia 12.03. zainteresowani mogą licytować zadbane, prawie nowe maszyny precyzyjne przedsiębiorstwa. Dnia 13.03. pod młotek trafią dalsze urządzenia do produkcji elementów metalowych oraz inne maszyny. Niektóre z tych maszyn, takie jak Matsuura MAM 72-35V, Mazak Quick Turn Smooth 350MY lub MAZAK Optiplex Nexus 3015 Fiber, dostępne są również w sprzedaży bezpośredniej.

Maszyny można obejrzeć po uzgodnieniu terminu na miejscu w West Sussex lub w ramach wirtualnego zwiedzania 3D.

Źródło: Surplex

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę