Automatyzacja. Czy jest dla każdego?

Automatyzacja. Czy jest dla każdego? Fitech

Dla większości firm produkcyjnych automatyzacja nie jest kwestią wyboru, ale konieczności. Nowe technologie pozwalają skuteczniej optymalizować procesy i stawiać czoła presji konkurencyjnej. Przekazanie pracy maszynom musi być jednak poprzedzone gruntowną analizą potrzeb i dostosowane do celów biznesowych.

W 2020 r. w fabrykach na całym świecie działało blisko 3,02 miliona robotów przemysłowych. To o ok. 384 tys. więcej niż w roku poprzednim. Maszyny wyręczają ludzi w coraz większych obszarach produkcji. Jak wynika z szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) dla Ameryki Północnej, do końca bieżącego roku liczba wdrożonych robotów ma wzrosnąć o 17%. Przyspieszają również wdrożenia związane z automatyzacją, która w coraz większym stopniu opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji (AI). Jak wynika z raportu Deloitte, w 2020 r. procesy inteligentnej automatyzacji prowadziło 73% firm objętych badaniem. Wzrost jest imponujący: w roku 2015 ten odsetek wynosił raptem 13%.

Trendy w obu dziedzinach są jednoznacznie wzrostowe. Duży wpływ na przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji – mimo krótkotrwałego spowolnienia – miała pandemia COVID-19 i związane z nią zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz problemy z dostępnością wykwalifikowanych pracowników. Istotna jest również kwestia optymalizacji kosztów w obliczu rosnącej presji płacowej – tłumaczy Łukasz Samson, dyrektor operacyjny w Fitech.

Pandemia to katalizator zmian

Pandemia okazała się katalizatorem zmian, które na rynku obserwowane były od dawna. Firmy z wielu branż coraz chętniej powierzają część zadań maszynom. To sposób nie tylko na ograniczenie wydatków, ale również usprawnienie i przyspieszenie wielu procesów – niezbędne w warunkach rosnącej presji konkurencyjnej. Automatyzacja sprzyja też lepszej kontroli jakości, a w efekcie poprawie wizerunku firmy jako rzetelnej marki. Z raportu opracowanego na zlecenie IQMS/DassaultSystemes (2019 r.) wynika, że aż 76 proc. zakładów produkcyjnych opiera strategię wzrostu na podnoszeniu wydajności, związanym najczęściej z automatyzacją. Dla porównania, ulepszenia w obszarze marketingu priorytetowo traktuje 44% firm, a partnerstwa z innymi podmiotami – jedynie 31%.

Grafika

Wdrożeniem lub rozszerzeniem zakresu automatyzacji zainteresowanych jest większość producentów świadomych stojących przed nimi wyzwań. Nie wszyscy jednak decydują się na ten krok. Jak wskazuje jeden z raportów MarketsandMarkets, częstą przyczyną wahań są obawy związane z adekwatnością oferowanych rozwiązań do realnych potrzeb firmy.

To wyzwanie przede wszystkim dla dostawców technologii automatyzacyjnych, którzy powinni proponować klientom rozwiązania „szyte na miarę”. Takie podejście stosujemy w Fitech. Decyzja o automatyzacji procesów produkcyjnych musi być poparta wyliczeniami, które jasno wykażą, że zalety wynikające z wdrożenia przewyższają związane z nimi koszty – tłumaczy Samson.

Kiedy najlepiej wdrożyć automatyzację?

W ocenie opłacalności inwestycji pod uwagę należy brać nie tylko cele produkcyjne, ale również czynniki budżetowe, związane z całkowitym okresem użytkowania maszyn. W tym kontekście istotna jest również aktualna sytuacja firmy i perspektywy jej rozwoju. Przedsiębiorstwa, które decydują się na automatyzację na wczesnym etapie rozwoju lub projektują swoje rozwiązania z myślą o automatyzacji procesu produkcji, mogą liczyć na najlepsze efekty przy najniższych kosztach. W przypadku istniejących produktów, tego typu wdrożenia wymagają wnikliwej analizy kosztów i korzyści.

Warto zauważyć, że automatyzacja jest szczególnie opłacalna w przypadku produkcji wielkoseryjnej, zaplanowanej długofalowo. W tego typu sytuacji przyspieszenie i usprawnienie procesów za pomocą robotów i algorytmów da wymierne zyski. Jednak nawet przy niskim wolumenie produkcji, wdrożenie automatyzacji może się opłacać. Decydującą rolę odgrywa tu optymalny dobór technologii, poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb i celów biznesowych. Istnieje bowiem szerokie spektrum rozwiązań między procesami manualnymi, półautomatycznymi i automatycznymi.

Zmiennych jest dużo, a każda firma jest inna. Warto mieć świadomość, że rozwiązania „szyte na miarę”, zapewniające długoterminowe korzyści, może zaoferować tylko dostawca o dużym doświadczeniu i stabilnej pozycji rynkowej.

Źródło: Fitech

 

 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę