Cele programów finansowania badań nad robotyką

Cele programów finansowania badań nad robotyką Daria Wachońska / archwium prywatne

Kraje na całym świecie inwestują w robotykę, aby wspierać rozwój własnego przemysłu i gospodarki. Jakie są dokładne cele programów finansowania badań nad robotyką (R&D) oficjalnie kierowanych przez rządy w Azji, Europie i Ameryce? Zbadała to Międzynarodowa Federacja Robotyki, a wyniki opublikowała w dokumencie "World Robotics R&D Programs" na rok 2023.

Trzecia wersja World Robotics R&D Programs obejmuje najnowsze zmiany w zakresie finansowania tych programów – mówi prof. dr Jong-Oh Park, wiceprzewodniczący Komitetu Badań IFR i członek Rady Wykonawczej.

Przegląd pokazuje, że najbardziej zaawansowane kraje pod względem rocznych instalacji robotów przemysłowych – Chiny, Japonia, USA, Korea Południowa, Niemcy, a także postrzegana jako całość UE prowadzą bardzo różne strategie badawczo-rozwojowe w tym obszarze.

Programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie robotyki – oficjalnie napędzane przez rządy

W Chinach "14. plan pięcioletni" rozwoju przemysłu robotów, wydany przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) w Pekinie 21 grudnia 2021 r., koncentruje się na promowaniu innowacji. Celem jest uczynienie Chin światowym liderem w zakresie technologii robotów i postępu przemysłowego. Robotyka została uwzględniona w 8 kluczowych branżach na najbliższe 5 lat. W celu wdrożenia krajowych ustaleń dotyczących innowacji w nauce i technologii, kluczowy program specjalny "Inteligentne roboty" został uruchomiony w ramach Narodowego Kluczowego Planu Badań i Rozwoju 23 kwietnia 2022 r. z finansowaniem w wysokości 43,5 mln USD.

Z najnowszego raportu IFR "World Robotics" wynika, że Chiny osiągnęły współczynniki gęstości robotów na poziomie 322 jednostek na 10 000 pracowników w przemyśle wytwórczym: Chiny zajmują 5 miejsce na świecie w 2021 r. pod tym względem w porównaniu do 20 miejsca (140 jednostek) w 2018 r.

W Japonii "Strategia nowych robotów" ma na celu uczynienie z tego kraju światowego centrum innowacji w dziedzinie robotów. W 2022 r. rząd japoński przeznaczył na ten cel ponad 930,5 mln USD. Kluczowe sektory to produkcja (77,8 mln USD), pielęgniarstwo i medycyna (55 mln USD), infrastruktura (643,2 mln USD) oraz rolnictwo (66,2 mln USD). Plan działania dla produkcji i usług obejmuje takie projekty jak autonomiczna jazda, zaawansowana mobilność lotnicza czy rozwój zintegrowanych technologii, które będą podstawą sztucznej inteligencji i robotów następnej generacji. Na projekty związane z robotyką w ramach "Moonshot Research and Development Program" przeznaczono budżet w wysokości 440 mln USD w okresie 5 lat od 2020 do 2025 r. Według "World Robotics" Japonia jest światowym numerem jeden wśród producentów robotów przemysłowych i dostarczyła 45% globalnej podaży w 2021 r.

Trzeci plan dotyczący inteligentnych robotów Korei Południowej dąży do rozwoju robotyki jako podstawowej gałęzi przemysłu w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Rząd koreański przeznaczył 172,2 mln USD w ramach finansowania "2022 Implementation Plan for the Intelligent Robot". W latach 2022-2024 planowane jest dofinansowanie w wysokości 7,41 mln USD na "Full-Scale Test Platform Project for Special-Purpose Manned or Unmanned Aerial Vehicles". Raport "World Robotics" wykazał, że w 2021 r. na 10 000 pracowników przypadła rekordowa liczba 1 000 robotów przemysłowych. Dzięki temu Korea jest krajem o największym zagęszczeniu robotów na świecie.

Horizon Europe to kluczowy program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji z budżetem 94,3 mld USD na siedem lat (2021-2027). Główne cele to: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE, zwiększenie potencjału innowacyjnego Europy, konkurencyjności i miejsc pracy, a także realizacja priorytetów obywateli oraz podtrzymanie modeli i wartości społeczno-gospodarczych. Komisja Europejska zapewnia całkowite finansowanie w wysokości 198,5 mln USD na program prac związanych z robotyką na lata 2021-2022.

Niemiecka Strategia Zaawansowanych Technologii 2025 (HTS) to czwarta edycja niemieckiego programu badań i rozwoju oraz innowacji w zakresie robotyki. Rząd niemiecki zapewni około 69 mln USD rocznie do 2026 r. – łączny budżet 345 mln USD na pięć lat. W ramach misji HTS 2025 uruchomiony został program "Kształtowanie technologii dla ludzi". Program ten ma na celu wykorzystanie zmian technologicznych w całym społeczeństwie i w świecie pracy dla dobra ludzi. Tematami badawczymi są: cyfrowe systemy wspomagające, takie jak okulary z danymi, współpraca człowiek-robot, egzoszkielety wspierające pracowników w ich pracy fizycznej, ale także rozwiązania służące bardziej elastycznej organizacji procesów pracy czy wsparcie pracy mobilnej.

Według raportu "World Robotics" Niemcy są największym rynkiem robotów w Europie – pod względem współczynnika gęstości robotów plasują się na 4. miejscu na świecie z 397 jednostkami na 10 000 pracowników.

Program National Robotics Initiative (NRI) w USA został uruchomiony dla fundamentalnych badań i rozwoju robotyki wspieranych przez rząd USA. Program NRI-3.0, ogłoszony w lutym 2021 r., poszukuje badań nad zintegrowanymi systemami robotów i opiera się na poprzednich programach NRI. Rząd USA wsparł fundusz NRI-3.0 kwotą 14 mln USD w 2021 r. Zachęcana jest współpraca między środowiskiem akademickim, przemysłem, rządem, organizacjami non-profit i innymi. Na przykład projekt "Moon to Mars" realizowany przez NASA podkreśla cele ustanowienia długoterminowej obecności w pobliżu i na Księżycu. Projekty są ukierunkowane na badania i rozwój technologii, które znacząco zwiększą wydajność robotów, aby wspólnie wspierać misje naukowe i eksploracyjne w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Na księżycowy program Artemis rząd USA planuje przeznaczyć w latach 2020-2024 budżet w wysokości 35 mld USD.

Według danych z raportu "World Robotics" wynika, że zagęszczenie robotów w Stanach Zjednoczonych wzrosło z 255 sztuk w 2020 r. do 274 sztuk w 2021 r. Kraj ten zajmuje pod tym względem 9. miejsce na świecie. Jeśli natomiast chodzi o liczbę rocznych instalacji robotów przemysłowych, USA zajmują 3 miejsce na świecie.

Źródło: IFR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę