Comarch podsumował pierwszy kwartał 2023 r.

Comarch podsumował pierwszy kwartał 2023 r. Canva

– Grupa Comarch w pierwszym kwartale 2023 r. obserwowała zmniejszoną dynamikę popytu na rozwiązania informatyczne oraz działała w warunkach znacznego wzrostu kosztów działalności (wynagrodzeń, energii, usług obcych). Wzrost przychodów ze sprzedaży był wolniejszy niż wzrost kosztów działalności, w efekcie czego zmniejszyła się rentowność działalności Comarch – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. 

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Comarch za pierwszy kwartał 2023 r. osiągnęły wartość 427,6 mln zł i były o 11 mln zł wyższe od wyniku z analogicznego okresu rozliczeniowego w zeszłym roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,3 mln zł, co oznacza spadek o 55% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r., a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 23 mln złotych, czyli o 28,9% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku. Grupa wypracowała 42 mln zł. zysku EBITDA wobec 65,6 mln złotych zysku rok wcześniej.Rentowność operacyjna wyniosła +4,5%, a rentowność netto +5,4%. W opisywanym  okresie sprzedaż krajowa stanowiła 42,3%, a sprzedaż zagraniczna 57,7% całkowitych przychodów.

Powiązane firmy

Dynamicznie rozwijał się biznes w segmencie systemów dla instytucji finansowych i banków. Ich sprzedaż wzrosła o 38% i osiągnęła wartość 72 mln zł. Dwucyfrową dynamikę utrzymała również sprzedaż rozwiązań ERP na rynku krajowym. Firmy z sektora MŚP zakupiły rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem o wartości 83,2 mln zł co oznacza wzrost o ponad 22% i 15 mln zł. Natomiast sprzedaż do klientów z sektora MSP w regionie DACH zmniejszyła się o 24,3% i wyniosła 22,6 mln złotych. Grupa poprawiła też sprzedaż w segmencie przemysł&utilities, gdzie sprzedaż rozwiązań i usług informatycznych wyniosła 55,3 mln zł, rosnąc rok do roku o 5,4%. Natomiast przychody ze sprzedaży w sektorze handlu i usług utrzymały się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie w 2022 r. i osiągnęły wynik 57,4 mln zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT wyniosła 92,5 mln zł, co oznacza spadek o 13,3 mln zł, tj. o 12,6% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, jednak sektor ten wciąż posiada najwyższy udział w sprzedaży Comarch - ponad 21% O 7,3% zmniejszyła się wartość przychodów w segmencie medycyny i wyniosła 14,4 mln zł. Sprzedaż do instytucji administracji publicznej wyniosła 22 mln zł, czyli 7,2 mln zł mniej niż rok temu.

Jednym z nich jest platforma e-commerce – wszystko.pl. – Aktualnie trwają testy konsumenckie, w których biorą udział pracownicy Grupy Kapitałowej Comarch oraz ponad 11 tys. sprzedawców, którzy zarejestrowali i zweryfikowali konto na portalu. Premiera serwisu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca – zapowiada Konrad Tarański.

Drugim projektem jest budowa centrum danych w USA w miejscowości Mesa koło Phoenix (stan Arizona). – Inwestycja jest związana z potrzebą dywersyfikacji geograficznej infrastruktury krytycznej Comarch oraz planami rozszerzenia działalności biznesowej na rynku amerykańskim. Aktualnie trwają testy i procedury odbiorowe centrum danych, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie działalności obiektu – mówi Konrad Tarański.

Źródło: Comarch

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę