Comarch współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Comarch współpracuje z uniwersytetem pedagogicznym Canva

Comarch podjął współpracę z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przy wsparciu firmy już od stycznia 2023 r. studenci będą mogli kształcić się przy użyciu systemu Comarch EZD.

Comarch EZD będzie wykorzystywany na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym przez studentów kierunków: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo oraz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja. Studenci w ramach zajęć z przedmiotów „Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją” oraz „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją” będą szkolić się na nowoczesnym systemie IT przeznaczonym do elektronicznego obiegu dokumentów.

Powiązane firmy

Comarch S.A.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemami dostępnymi na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem systemów EZD stosowanych w administracji publicznej. Studenci poznają budowę i funkcjonalności systemów oraz wykorzystają je w praktyce. Dzięki współpracy z firmą Comarch, Instytut Historii i Archiwistyki UP umożliwi swoim studentom pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Tak zdobyte kompetencje pozwolą im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone będą przez dr Barbarę Bielaszkę-Podgórny. To właśnie jej zaangażowanie w rozwój jakości kształcenia było podłożem tej współpracy. 

– Jednym z istotnych aspektów kształcenia współczesnych archiwistów i zarządców dokumentacją jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w obszarze zarządzania dokumentacją elektroniczną (EZD). Podjęcie przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie współpracy z firmą Comarch, będącą od lat liderem w sektorze ERP, przyniesie niewątpliwie korzyści dla studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Dzięki wykorzystaniu systemu Comarch EZD w procesie kształcenia, studenci będą mogli rozwijać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną, co przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji, a w szerszej perspektywie konkurencyjności na rynku pracy – mówi dr Barbara Bielaszka–Podgórny, Instytut Historii i Archiwistyki UP

Źródło: Comarch

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę