Dassault Systèmes przedstawia wyniki za pierwszy kwartał

Dassault Systèmes przedstawia wyniki za pierwszy kwartał Canva

Firma Dassault Systèmes, ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023, zakończony 31 marca 2023r.

Całkowite przychody w pierwszym kwartale 2023r. wzrosły o 7% do 1,43 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 6% do 1,29 miliarda Euro. Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 10% i stanowiły 31% przychodów z oprogramowania 3DExperience Eligible. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 17% i stanowiły 24% przychodów z oprogramowania.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Przychody z oprogramowania według regionów geograficznych

Przychody z oprogramowania w obu Amerykach wzrosły o 6% i stanowią 41% przychodów z oprogramowania, głównie dzięki dobrym wynikom w dziedzinach Life Science i High-Tech oraz w obszarze Mainstream Innovation. Przychody z oprogramowania w Europie, dzięki dobrym wynikom w Europie zachodniej i południowej, wzrosły o 12% osiągając 36% udziału. Z perspektywy branży – w Europie najlepsze wyniki wygenerowała branża Transportu i Mobilności. W regionie Azji przychody spadły o 3%, do czego przyczyniły się Chiny, które w ciągu kwartału odnotowały spadek o 8%. Zostało to częściowo zrównoważone przez znaczący, dwucyfrowy wzrost w Indiach. Wyniki w Azji stanowiły 22% przychodów z oprogramowania na koniec pierwszego kwartału.

Przychody z oprogramowania według branż

Jedne z najsilniejszych wzrostów w Q1 wykazały branże Aerospace & Defense, Life Sciences & Healthcare, Marine & Offshore oraz Cities & Public Services.

Nasi najbardziej zaawansowani klienci pokazują wartość tworzenia produktów opartych na doświadczeniach i zarządzania cyklem życia produktu, uwzględniającego ponowne wykorzystanie materiałów. W oparciu o rozwiązania od Dassault Systèmes tworzą zróżnicowaną ofertę i wdrażają nowe sposoby działalności.

Umożliwiamy takie podejście poprzez doświadczenia wirtualnych bliźniaków, realizowane przy wykorzystaniu platformy 3DExperience, która oferuje unikalne połączenie nauki (w tym materiałoznawstwa, biologii, mechaniki, elektroniki i chemii), modelowania, symulacji i analizy danych opartej na AI. Dassault Systèmes wzmacnia potencjał klientów dzięki holistycznemu podejściu do innowacji i tworzeniu wartości w ramach całego cyklu życia produktu.

Szeroka adaptacja koncepcji wirtualnego bliźniaka przez społeczności użytkowników jest katalizatorem nowych sposobów współpracy w dużej skali, a także kapitalizacji wiedzy i know-how, opartych na "Doświadczeniu jako usłudze" – mówi Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę