Dobry rok dla leasingu

Reklama
Reklama

Po trzech kwartałach 2019 r. rynek leasingu skurczył się o 2,4%, ale mimo to leasingodawcy zanotowali wzrost sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń, który stanowił ok. 30% struktury całego rynku. Te dane pozwalają im z optymizmem patrzeć na rok 2020.

Co prawda Związek Polskiego Leasingu (ZPL) nie opublikował jeszcze danych za cały rok 2019, ale informacje rynkowe przedstawione przez firmy leasingowe pokazują, że wyniki utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku 2018. To ważne, bo był on bardzo udany dla branży leasingowej w naszym kraju – dzięki wysokiemu poziomowi finansowania przedsiębiorstw polska branża leasingowa awansowała wówczas z 7. na 5. miejsce w europejskim rankingu (to najwyższa jej pozycja w historii). Warto podkreślić, że duża część leasingodawców zanotowała w 2019 r. wzrost zainteresowania segmentem maszyn i urządzeń (MiU).

Mateusz Kruszek, kierownik ds. finansowych w Abplanalp, przytacza dane ZPL, według których leasing był w 2018 r. naistotniejszym źródłem finansowania dla 63% małych i średnich firm w Polsce. – Rok 2019 był podobny pod względem procentowego udziału leasingu w całości finansowania – dodaje Kruszek.

Piotr Klimczak, dyrektor rynku maszyn i urządzeń w PKO Leasing, mówi o bardzo udanym minionym roku w kontekście leasingu MiU. – Nie mamy jeszcze wyników za poprzedni rok, ale po trzecim kwartale według danych ZPL widać systematyczny wzrost tego segmentu – przyznaje. Jak dodaje, w trzecim kwartale MiU stanowiły 29% struktury całego rynku, a dynamika wzrostu rynku wyniosła blisko 5% r/r. – Biorąc pod uwagę fakt, że rynek leasingu w całości zanotował lekki spadek, wynik ten dla całej branży jest satysfakcjonujący – uważa.

W podobnym tonie wypowiada się Przemysław Konopka, senior product development specialist w ING Lease, który zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: zmiany prawnopodatkowe wprowadzone w minionym roku. – Wymogły one na nas zmianę procedur związanych z zakupem maszyn i urządzeń – mówi. – Mam tutaj na myśli split payment (obowiązkowy w przypadku nabywania aktywów, dla których ustawodawca uznał, że istnieje wyższe ryzyko wyłudzeń) oraz nowelizację ustawy o VAT, która nakłada obowiązek dokonywania płatności kwot powyżej 15 tys. zł na rachunek ujęty w wykazie „Biała Lista podatników VAT”.

Reklama

Leasingowy top

Polscy przedsiębiorcy, jak zauważa Piotr Klimczak z PKO Leasing, nadal najczęściej leasingują samochody osobowe do 3,5 tony, które stanowią 43% całego rynku leasingu, jednak rola segmentu MiU systematycznie wzrasta. – Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się za pomocą leasingu realizować skomplikowane inwestycje z sektora produkcji czy przemysłu. Firmy leasingowe coraz częściej finansują całe parki maszynowe, a nawet linie produkcyjne – podkreśla Klimczak.

Wśród najczęściej leasingowanych produktów w segmencie MiU są obrabiarki do metalu, maszyny do przemysłu tworzyw sztucznych, maszyny i sprzęt budowlany oraz wózki widłowe. Dodatkowo w zeszłym roku nastąpił wzrost zainteresowania finansowaniem instalacji fotowoltaicznych, które także można leasingować.

Reklama

Komu i dlaczego

Mateusz Kruszek z Abplanalp przekonuje, że leasing jest najbardziej opłacalną formą finansowania dla polskich przedsiębiorstw. – Jego sukcesów należy upatrywać w bardzo dużym nasyceniu rynku i dużej konkurencji firm leasingowych, co przekłada się na ciągle optymalizowane procedury i szybkość zawierania transakcji, jak również niskie marże – wyjaśnia. – Leasing jest powszechnym narzędziem kierowanym niemal do każdego przedsiębiorcy. Proste i przejrzyste kryteria, a dodatkowo same warunki finansowania powodują, że jest wybierany częściej niż na przykład wynajem. Przedsiębiorca od razu jest świadomy, jakie koszty będzie miał w ciągu roku czy dwóch, zna także kwotę ewentualnego wykupu – przekonuje Kruszek.

Jak podkreśla Piotr Klimczak z PKO Leasing, taka forma finansowania to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie potrzebują gotówki, a chcą przeprowadzić konkretne przedsięwzięcie, np. wyposażyć park maszynowy. – Leasing nie obniża ich zdolności kredytowej, a pozyskanie finansowania jest łatwiejsze niż przy kredycie. Zabezpieczeniem tej transakcji jest leasingowany przedmiot. Przedsiębiorcy coraz chętniej rozwijają swoje inwestycje właśnie za pomocą leasingu, a firmy starają się sprostać tym wymaganiom. Dlatego wprowadzają procedury uproszczone – tłumaczy Klimczak. I dodaje, że rynek się zmienia, choć leasing wciąż jeszcze jest popularniejszą formą finansowania maszyn i urządzeń niż wynajem.

Przemysław Konopka z ING Lease zwraca uwagę na to, że leasing jest bardzo dobrym i wygodnym sposobem finansowania inwestycji w każdej firmie – od spółek giełdowych po małe przedsiębiorstwa – i warto go rozważyć chociażby ze względu na korzyści podatkowe czy proste i szybkie procedury. – Dzięki zabezpieczeniu się na finansowanym aktywie firmy leasingowe proponują stosunkowo niskie marże, co przekłada się na niewielki koszt odsetkowy po stronie klienta. Dodatkowo faktury dotyczące leasingu (operacyjnego) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu i pozwalają na przesunięcie w czasie obciążeń podatkowych. W przypadku tzw. leasingu zwrotnego istnieje również możliwość „uwolnienia” gotówki, którą wcześniej przedsiębiorcy zainwestowali w zakup środków trwałych – wyjaśnia Konopka.

Jak tłumaczy, firmy leasingowe pomagają również ograniczyć pewne ryzyka związane z zakupem poprzez ocenę wartości urządzenia, weryfikację dostawcy i precyzyjne uzgodnienie warunków płatności i dostawy.

Optymistyczna przyszłość

Zdaniem Piotra Klimczaka z PKO Leasing trudno o jednoznaczną prognozę dla segmentu MiU na 2020 r., ponieważ w jego skład wchodzi zarówno rynek budowlany, przemysł, jak i produkcja. – Jednak szacujemy, że rynek będzie na plusie, a dynamika powinna utrzymać się na podobnym poziomie – dodaje.

Według Mateusza Kruszka z Aplanalp rok 2020 będzie podobny do 2019, jeżeli chodzi o inwestycje dużych i średnich firm. – Zagadką pozostają małe firmy, a szczególnie mikroprzedsiębiorstwa, które bazują na bieżących zleceniach – zauważa Kruszek.

Przemysław Konopka z ING Lease spodziewa się dalszego wzrostu sektora. – Liczymy, że utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce, wzrostu produkcji przemysłowej i rosnących nakładów inwestycyjnych będzie sprzyjało osiąganiu bardzo dobrych wyników wśród przedsiębiorców, a tym samym zwiększy zainteresowanie leasingiem maszyn i urządzeń – podsumowuje Przemysław Konopka.

Reklama

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama