Duże sumy pieniędzy na wdrażanie wyników prac dla firm

PixaBay

25 marca startuje nabór w konkursach kolejnej odsłony działania „Badania na rynek”. O wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się firmy, chcące wdrożyć innowacyjne produkty w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nowością jest dodatkowy konkurs na projekty realizujące postulaty programu Dostępność Plus. Podobnie jak w poprzednich latach, osobną pulę przewidziano dla małych i średnich firm inwestujących w miastach średnich. Łączny budżet na badania na rynek to aż 1,5 mld zł.

Badania na rynek to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP. Program obejmuje w tym roku trzy konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 850 mln zł, kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – miasta średnie, z budżetem 550 mln zł  adresowany jest do firm, które planują zrealizować swoje projekty w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami. Przedsiębiorcy, których produkty uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w dodatkowym konkursie z dopiskiem Dostępność Plus i budżetem 100 mln zł. 

Ze wsparcia mogą skorzystać firmy, które chcą wdrożyć wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, usługami lub procesami technologicznymi. W konkursie dedykowanym realizacji programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Co nowego?

Program prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie. Nowością jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki tym zmianom z programu będzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze projekty, jak i te z dużo wyższymi kosztami. W konkursie mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania.

Wnioski można składać od 25 marca do 8 maja 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie PARP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

Wsparciem mogą być objęte m.in.:

  • wydatki na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • koszty zakupu nieruchomości,
  • roboty budowlane, w tym np. budowa nowych linii technologicznych oraz hal produkcyjnych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.

Źródło: PARP

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę