Grupa MARS i Grupa Lotos wspólnie dla rozwoju przemysłu morskiego

MM Magazyn Przemysłowy

Grupa MARS Shipyards & Offshore oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie recyklingu platform używanych w górnictwie morskim. Podpisany dokument otwiera nowe możliwości dla rozwoju obu stron.

Cieszę się, że tu w Szczecinie możemy po raz kolejny być świadkami nawiązania współpracy spółek z polskim kapitałem. Jest to dowód na to, że polskie firmy poprzez współpracę mogą tworzyć wartość dodaną dla krajowej gospodarki – powiedział Maciej Styczyński, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podpisany list intencyjny otwiera drogę do realizacji nowych projektów związanych z recyklingiem platform offshore i infrastruktury zlokalizowanej na wyeksploatowanych złożach węglowodorów ­ z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz w zgodzie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska. Powodem do podjęcia realizacji tego projektu jest chęć optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów przemysłowych, w tym możliwość wykorzystania części infrastruktury stoczniowej, a w ślad za tym wykreowanie nowych miejsc pracy.

Możliwość wejścia w nowy segment rynku offshore, jakim jest recykling platform wiertniczych i wydobywczych, stwarza dla nas szanse na dalszą dywersyfikację oferty i wzmocnienie pozycji na rynku – powiedział Konrad Konefał, członek zarządu MS TFI, zarządzającego grupą MARS.

Spółki skupione w grupie MARS posiadają kwalifikacje, doświadczenie i infrastrukturę niezbędne do realizacji projektów dla branży offshore, a za sprawą nowego projektu zyskają zupełnie nowe możliwości w tym segmencie gospodarki morskiej.

Kluczowym elementem realizowanej do 2022 r. strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Lotos jest rozwój segmentu wydobywczego. Myślimy zarówno o rozszerzaniu działalności poszukiwawczo-wydobywczej, jak i o uczestnictwie w pracach serwisowych. Mamy ambicje i kompetencje, aby rozwijać potencjał Lotosu w tym zakresie – powiedział Marcin Jastrzębski, prezes zarządu Grupy Lotos. – Kooperacja z polskim przemysłem stoczniowym może stworzyć efekt synergii w tym obszarze. Podpisanie listu otwiera nam możliwość wejścia na rynek usług związanych z likwidacją infrastruktury zlokalizowanej na wyeksploatowanych złożach węglowodorów. Rynek ten według szacunków i tylko na obszarze szelfu brytyjskiego jest wart znacznie ponad 100 mld funtów – podkreślił Marcin Jastrzębski.

Realizacji wspólnego przedsięwzięcia służyć będzie program „Zielona Stocznia” wpisujący się w strategiczne założenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej związane z rewitalizacją przemysłu okrętowego.

Źródło: Lotos

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę