KE ogłosiła Europejską Strategię Kosmiczną

PixaBay
Reklama
Reklama

W nowej polityce przestrzeni kosmicznej Komisja Europejska kładzie nacisk na poprawę życia codziennego ludzi i zwiększenie konkurencyjności Europy. Strategia Kosmiczna zakłada m.in. rozwijanie rynku usług i aplikacji, które wykorzystują dane satelitarne, a także wspieranie start-upów w sektorze kosmicznym. Do 2020 roku UE ma zainwestować 12 mld euro w projekty kosmiczne.

26 października Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały również wspólną deklarację wyrażającą ich wspólną wizję europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej. Jest to pierwsza tego typu deklaracja podkreślająca wagę, jaką obie instytucje przykładają do ścisłej i zintegrowanej współpracy w ramach prawdziwie europejskiego podejścia do przestrzeni kosmicznej.

Reklama

Już teraz z programów UE dotyczących przestrzeni kosmicznej korzystają miliony osób. Europejski przemysł kosmiczny jest silny i konkurencyjny, tworzy miejsca pracy, a dla przedsiębiorstw oznacza szanse na rynku. Przedstawiony dzisiaj wniosek w sprawie nowej polityki przestrzeni kosmicznej przyczyni się do wspierania nowych usług i promowania wiodącej roli Europy w przestrzeni kosmicznej.

Programy UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej już zapewniają usługi, które stały się niezbędne w codziennym życiu każdego z nas. Dane pozyskane w przestrzeni kosmicznej są niezbędne, gdy używamy telefonu komórkowego, prowadzimy samochód wyposażony w nawigację satelitarną, lecimy samolotem lub oglądamy telewizję satelitarną. Dane te mają zasadnicze znaczenie dla ochrony kluczowej infrastruktury takiej jak elektrownie, inteligentne sieci energetyczne, a nawet transakcje bankowe. Dane te pomagają też zarządzać granicami i prowadzić akcje ratunkowe na morzu. Umożliwiają lepszą reakcję na trzęsienia ziemi, pożary lasów i powodzie. Rolnicy w UE mogą planować na przyszłość. Przy użyciu takich danych można chronić środowisko i monitorować zmianę klimatu.

Reklama

Przemysł kosmiczny w Europie

Europa jako całość (państwa członkowskie, Europejska Agencja Kosmiczna, EUMETSAT i UE) jest jednym z najważniejszych światowych graczy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Przemysł UE jest silny i konkurencyjny, np. pod względem satelitów, rakiet nośnych i powiązanych usług/operacji. W europejskim przemyśle kosmicznym zatrudnionych jest ponad 230 000 osób. Generuje on wartość dodaną, którą szacuje się na 46–54 mld euro. Europa odpowiada za jedną trzecią produkcji satelitów na świecie. Ma na swym koncie wiele sukcesów w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, przede wszystkim przełomowe technologie i misje rozpoznawcze.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama