Majowa produkcja przemysłowa gorsza niż przed rokiem, ale lepsza niż w kwietniu

Reklama
Reklama

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu, według wstępnych danych GUS, była niższa o 17% w porównaniu z majem 2019 r., kiedy odnotowano wzrost o 7,7%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,5% niższym niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Natomiast w ujęciu narastającym w okresie styczeń-maj br. spadła o 7,9% (r/r).

Spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych), podobnie jak miesiąc wcześniej, odnotowano w 30 działach przemysłu. Największy spadek ponownie dotyczył produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 58,0%. Niższe odczyty zaobserwowano także w produkcji maszyn i urządzeń (o 26,4%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (27,0%), mebli (19,7%), metali (19,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 17,2%. W czterech działach przemysłu odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z majem ub.r., a największy dotyczył produkcji wyrobów tytoniowych (8,1%) oraz urządzeń elektrycznych (1,2%).

Reklama

Widoczna jest natomiast poprawa w odniesieniu do wyjątkowo trudnego okresu obserwowanego w kwietniu. W porównaniu z kwietniem 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 10,1%. Wzrost produkcji zaobserwowano w 25 działach przemysłu, głównie tych, których produkcja gwałtownie obniżyła się w kwietniu (w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – wzrost wyniósł 109,1% m/m, jako efekt bazy).

W maju 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 1,5% w ujęciu rok do roku oraz o 0,1% w porównaniu z kwietniem br. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast odpowiednio o 2,6% (r/r) oraz 0,2% (m/m).

Reklama

Prognoza produkcji przemysłowej na czerwiec jest oparta o pozytywne dane płynące z badań koniunktury, wzrost zużycia energii elektrycznej w sektorze przemysłowym, niską bazę ub.r. oraz szybszy od oczekiwanego wzrost produkcji w sektorach o dużym znaczeniu w strukturze.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju w wariancie optymistycznym spadek produkcji może spowolnić w czerwcu do -5%. Największym zagrożeniem dla tego scenariusza jest sytuacja w górnictwie, które obecnie jest najsilniej dotknięte problemami epidemiologicznymi, w związku z czym powrót na ścieżkę wzrostu produkcji może zostać opóźniony.

Źródło: GUS, MR

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama