Ministerstwo podsumowuje dane związane z handlem zagranicznym

Reklama
Reklama

Według ostatecznych danych GUS, w 2015 r. eksport towarów z Polski wzrósł o 8,3 proc. (do 179,6 mld euro), a import o 5,2 proc. (do 177,2 mld euro). W rezultacie notowany przed rokiem deficyt obrotów towarowych na poziomie blisko 2,7 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 2,3 mld euro. Niższa nadwyżka (o ponad 1,3 mld euro) w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku wynika z większej korekty in plus dynamiki importu (o 1,3 pkt. proc.) niż eksportu (o 0,5 pkt. proc.).

W 2015 r. korzystnie kształtowała się wymiana handlowa z krajami rozwiniętymi gospodarczo, do których eksport zwiększył się o 10,4 proc. (do 153,9 mld euro), a import o 6,8 proc. (do 118,5 mld euro), co przełożyło się na zwiększenie nadwyżki obrotów o 7 mld euro, do 35,4 mld euro. Z takimi wynikami kontrastował handel z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o blisko 3 proc. (25,6 mld euro), a import wzrósł o 2,2 proc. (58,7 mld euro) i w konsekwencji deficyt obrotów pogłębił się o 2 mld euro, do prawie 33,1 mld euro.

Reklama

Dynamicznie w 2015 r. wzrósł eksport do Unii Europejskiej, tj. o 11 proc., do 142,5 mld euro. Jednocześnie był to najszybszy wzrost od roku 2011. Wśród krajów unijnych szczególnie szybko zwiększył się wywóz do: Hiszpanii (o 15,8 proc.), Włoch (o 15,5 proc.), Niderlandów (o 15,1 proc.), Wielkiej Brytanii (o 14,5 proc.), Rumunii (o 13,8 proc.), Austrii (o 12,6 proc.) oraz naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 11,6 proc.).

Relatywnie wolno natomiast zwiększyła się sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte (tj. o 3,8 proc., do 11,4 mld euro), o czym zadecydował, utrzymujący się od 2014 r., trend spodkowy eksportu do Norwegii (o 11,5 proc.). Z drugiej strony, wśród tej grupy państw, szybko wzrósł wywóz do Kanady (o 17,8 proc.), USA (o 11 proc.) oraz Szwajcarii (o 14,6 proc.).

Wspomniane wcześniej zmniejszenie eksportu na rynki słabiej rozwinięte było rezultatem jego głębokiego spadku do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (o ponad 20 proc., do 10,1 mld euro), w tym do Rosji o ok. 27 proc., na Ukrainę o 5,2 proc. i na Białoruś o ok. 25 proc. Pozytywnym zjawiskiem w obrotach z WNP była natomiast redukcja głębokiego deficytu (o 2,4 mld euro, do 6 mld euro), o czym zadecydował głębszy niż eksportu, spadek importu z tej grupy państw (o ok. 24 proc.).

Reklama

Spadki eksportu do WNP zostały częściowo złagodzone dynamicznym jego wzrostem na inne niż WNP rynki rozwijające się – o 13,8 proc., do 15,5 mld euro. Szczególnie szybko w tej grupie państw zwiększył się eksport do Egiptu (o ok. 70 proc.), Meksyku (o blisko 60 proc.), Singapuru (o ok. 27 proc.) oraz Turcji (o ok. 20 proc.). Wśród krajów tej grupy należy także odnotować ponad 8 proc. wzrost eksportu do Chin. Z drugiej strony spadki wywozu notowano m.in. do: Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 17 proc.), Serbii (o ok. 6 proc.), Brazylii (o ponad 9 proc.) oraz Algierii (o ok. 40 proc.).

W ujęciu przedmiotowym wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich (poza mineralnymi) grupach produktów, w tym najszybszy w przypadku wyrobów przemysłu lekkiego (o ponad 17 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrósł także eksport wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego oraz dominujących w polskich obrotach, wyrobów elektromaszynowych (po ok. 11 proc.), jak również artkułów rolno-spożywczych (o ok. 9 proc.).

Źródło: Ministersto Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama