Niewielki wzrost bezrobocia

BPSC

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 6%, co oznacza, że na koniec tego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. osób, o 45,9 tys. więcej niż w kwietniu br. Pojawiają się sygnały stopniowej poprawy na rynku pracy.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że z ewidencji bezrobotnych skreślono w maju o 36,6% więcej osób niż miesiąc wcześniej, co świadczy o zwiększonej aktywności przedsiębiorców. Ponadto o prawie 30% w stosunku do kwietnia zwiększyła się liczba ofert zatrudnienia. Pozytywny trend w tym zakresie potwierdza badanie firmy Grant Thornton, wg którego liczba nowych ofert pracy w maju wzrosła o 37,7% w stosunku do kwietnia. Poprawę na rynku pracy w kolejnych miesiącach mogą sugerować coraz lepsze dane gospodarcze, pokazujące zwiększoną aktywność firm i konsumentów. W czerwcu w stosunku do maja poprawiły się również wskaźniki ufności konsumenckiej zarówno bieżący, jak i wyprzedzający, a coraz większa liczba pracodawców ujawniana w badaniach ankietowych planuje zwiększyć zatrudnienie.

W maju poziom bezrobocia rejestrowanego uległ dalszemu pogłębieniu, choć stosunkowo łagodnemu i wolniejszemu niż w kwietniu, kiedy zarejestrowało się 56,4 tys. osób. Maj jest miesiącem, w którym, ze względów sezonowych, poziom bezrobocia zwykle obniża się, natomiast obecnie wciąż utrzymuje się trend przeciwny. Aktualny poziom bezrobocia można porównać do stanu z końca lutego 2019 r.

W ciągu miesiąca bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach. Najniższa stopa bezrobocia odnotowana została w woj. wielkopolskim (3,6%), a najwyższa w warmińsko-mazurskim (10,4%).

Należy spodziewać się dalszego niewielkiego  wzrostu bezrobocia rejestrowanego w kolejnych miesiącach. Pozytywne sygnały płynące z gospodarki sugerują jednak, że stan rynku pracy ulegać będzie stopniowej poprawie.

Źródło: GUS, MR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę