Nissan ograniczy CO2 dzięki większej wydajności sztucznej fotosyntezy

Nissan ograniczy CO2 dzięki sztucznej fotosyntezie Nissan

Nissan we współpracy z Tokyo Institute of Technology opracował produkty stałe tzw. fotonowej konwersji w górę (UC; upconversion), które cechują się doskonałymi wynikami, które pozwolą na poprawę wydajności procesu sztucznej fotosyntezy.

W ramach tego procesu woda rozbijana jest na tlen i wodór. Następnie, przeprowadzana jest reakcja wodoru z CO2, w celu otrzymania substratów, takich jak olefiny wykorzystywane do produkcji żywic.

Nissan wyznaczył sobie cel osiągnięcia neutralności węglowej w całym cyklu życia produktów do 2050 r. Nowa technologia przyczyni się do osiągnięcia założeń firmy poprzez lepsze wykorzystanie CO2 jako surowca, który może zmniejszyć zależność procesu wytwarzania żywic i innych produktów od paliw kopalnych.

Nowo opracowane produkty stałe konwersji fotonowej przekształcają tracone dotychczas światło fal długich w światło fal krótkich, które może zostać wykorzystane w szeregu zastosowań wymagających procesu sztucznej fotosyntezy. Konwersja ma wysoką efektywność (do około 30% teoretycznego limitu konwersji w górę) nawet przy słabym natężeniu światła słonecznego.

Nowe materiały uzyskane w procesie konwersji w górę to stabilne produkty stałe, które są w stanie pełnić swoje funkcje nawet w obecności tlenu. Po połączeniu z fotokatalizatorami zwiększają ilość energii świetlnej dostępnej w procesie sztucznej fotosyntezy. Konwencjonalne materiały uzyskane w ramach konwersji w górę były często organicznymi i łatwopalnymi roztworami rozpuszczalnikowymi, których wydajność i odporność na naświetlanie była niska nawet po przekształceniu w stan stały. Wymagało to często beztlenowego środowiska oraz wysokiej intensywności światła padającego.

Źródło: Nissan

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę