Nowe obowiązki informacyjne dla spółek

Reklama
Reklama

3 lipca zaczęły być stosowane nowe przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek, określone przez unijne rozporządzenie MAR oraz dyrektywę MAD II. Polski ustawodawca nie przygotował jednak na czas przepisów prawa wdrażających tę ostatnią. 

MAR, jako rozporządzenie, nie wymaga wdrażania poprzez ustawy i teoretycznie powinno obowiązywać jako prawo nadrzędne, co potwierdził w komunikacie KNF. Jednak zdaniem Bartosza Krzesiaka z Navigator Capital Group, niektóre wciąż obowiązujące zapisy są z rozporządzeniem sprzeczne, a wykładnia może się miejscami zmienić wraz ze zmianą przewodniczącego KNF.

Reklama

To jest bardzo złożona kwestia z racji tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym dualizmem prawnym, odgórnie narzucone rozporządzenie MAR stosowane bezpośrednio, które jest nadrzędne, versus regulacje krajowe – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Bartosz Krzesiak, dyrektor departamentu emisji akcji Navigator Capital Group. – Ale z drugiej strony mamy cały czas nieuchylone różnego rodzaju zapisy, czy w ustawie o ofercie, czy w ustawie o obrocie, czy w rozporządzeniach do tych ustaw, głównie w rozporządzeniu o informacjach bieżących i okresowych.

Do tej pory emitenci mieli jasno określony katalog zdarzeń, w których powinni publikować raporty bieżące. Rozporządzenie m.in. znosi ten katalog, nakazuje natomiast niezwłoczne publikowanie informacji poufnych. Zapis taki zwiększa odpowiedzialność zarządu za nieprawidłową ocenę tego, jaka informacja nosi znamiona poufnej i powinna zostać opublikowana.

W związku z czym jest pewnego rodzaju konflikt, nawet czasami wewnątrz spółek i prawników doradzającym spółkom, które prawo stosować. Oczywiście w międzyczasie pojawiło się stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, które podtrzymało takie podejście, że rozporządzenie MAR jest nadrzędnym versus akty prawa polskiego – przypomina Krzesiak. – Natomiast różnie z tym może być. I w związku z tym dzisiaj stanowisko KNF jest takie, ale czy ono będzie dokładnie tak samo wyglądało za kilka miesięcy, kiedy zmieni się chociażby prezes Komisji Nadzoru Finansowego, a także być może część kluczowych pracowników, tego nie wiemy.

Reklama

„W przypadku sprzeczności przepisów prawa krajowego z przepisami rozporządzenia MAR po 3 lipca 2016 r. należy stosować przepisy rozporządzenia MAR” – napisała Komisja Nadzoru Finansowego w swoich wskazaniach. Jednocześnie choć pochwaliła próby przygotowania w firmach indywidualnych standardów raportowania,to przestrzegła, by nie traktować ich jako zastępnika dotychczasowego katalogu zdarzeń, które miały być przekazywane raportami bieżącymi, bo rozporządzenie zobowiązuje do każdorazowej oceny tego, czy zdarzenie ma charakter informacji poufnej.

W związku z tym spółki rzeczywiście podchodzą bardzo różnie do tych nowych regulacji. Część z nich opublikowała albo pod koniec czerwca, albo na początku lipca tzw. indywidualne standardy raportowania, co też spotkało się z negatywnym podejściem Komisji Nadzoru Finansowego – mówi dyrektor z Navigator CG. – Można powiedzieć, że tak prężnie zapowiadana era indywidualnych standardów raportowania w przestrzeni publicznej po pierwszych dwóch tygodniach lipca trochę została zamrożona, tzn. po tym stanowisku KNF spółki przestały publikować te indywidualne standardy raportowania.

Wśród spółek, które opublikowały ISR, są m.in. Atrem, Macrologic, PCC Rokita, MOJ, Introl, Budimex, MBF Group, Bowim czy Fasing.

Jestem przekonany, że indywidualne standardy raportowania obowiązują w spółkach, a te spółki, które jeszcze ich nie wypracowały, pracują nad nimi, ale te dokumenty pozostaną dokumentami czysto wewnętrznymi. Dotychczas udało nam się namierzyć około 20 opublikowanych indywidualnych standardów raportowania.

Źródło: Newseria

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama