Nowe przepisy w celu zwiększenia oszczędności energii

Nowe przepisy w celu zwiększenia oszczędności energii Parlament Europejski

Europosłowie zatwierdzili plany, uzgodnione już z Radą, które wyznaczają nowe cele w zakresie oszczędności energii na 2030, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Prawo określi cele w zakresie oszczędności energii oraz wymagania zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej w UE.

  • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej wyznacza nowe cele oszczędnościowe na 2030.
  • Zmniejszenie zużycia energii o 11,7% na poziomie UE
  • Nowe prawo pomoże w walce ze zmianami klimatu i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne

Państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 r. (w porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 r.). Temu celowi towarzyszyć będzie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie realizują swój krajowy wkład w ten wiążący cel UE.

Do 2030 r. państwa członkowskie muszą oszczędzać średnio 1,5% rocznie. Roczne oszczędności energii rozpoczną się od 1,3% w okresie do końca 2025 r. i stopniowo osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 r.

Cele oszczędnościowe powinny zostać osiągnięte poprzez działania lokalne, regionalne i krajowe, w różnych sektorach, np. w administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych itp. Posłowie nalegali, aby system obejmował w szczególności sektor administracji publicznej, który będzie musiał zmniejszać swoje końcowe zużycie energii o 1,9% każdego roku. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, że co najmniej 3% budynków publicznych będzie co roku remontowanych, w celu uczynienia z nich budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Dyrektywa ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

Kryzys energetyczny jeszcze się nie skończył. Nie ma gwarancji, że kolejne zimy będą tak łagodne jak ostatnia. W ciągu najbliższych siedmiu lat musimy wprowadzić konieczne zmiany strukturalne. Bardzo się cieszę, że udało nam się skłonić państwa członkowskie do osiągnięcia znacznie bardziej ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej. Ma to kluczowe znaczenie, abyśmy w przyszłości nie byli już zależni od rosyjskiej energii i mogli osiągnąć nasze cele klimatyczne. Dzisiejsze głosowanie to wielkie zwycięstwo; jest ono nie tylko dobre dla naszego klimatu, ale także złe dla Putina – powiedział sprawozdawca Niels Fuglsang (S&D, DK).

Kolejne kroki

Parlament przyjął przepisy 471 głosami do 147, przy 17 wstrzymujących się. Zanim wejdzie ona w życie, będzie musiała zostać zatwierdzona przez Radę.

Kontekst

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet "Gotowi na 55", dostosowujący istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 55% do 2030 r.

Pakiet obejmuje również przekształcenie istniejącej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), dostosowując jej przepisy do nowego celu 55% emisji gazów cieplarnianych.

Popierając tę dyrektywę, posłowie do Parlamentu Europejskiego odpowiadają na propozycje obywateli zawarte w konkluzjach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej odnosi się do propozycji 3(3), która ma na celu zmniejszenie zależności od importu ropy i gazu poprzez projekty w zakresie efektywności energetycznej oraz rozwój dostaw czystej i odnawialnej energii.

Dyrektywa jest również zgodna z propozycją 3(5) zalecającą inwestycje w technologie energii odnawialnej oraz propozycją 3(6) promującą poszukiwanie nowych ekologicznych źródeł energii i metod jej magazynowania, wspierając cele klimatyczne UE. Ponadto jest ona zgodna z propozycją 11(1), która promuje bardziej ekologiczne procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach, wspierając je w określaniu najlepszych rozwiązań.

Źródło: Parlament Europejski

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę