Oleje przemysłowe: nie tylko brak lub błędne smarowanie przyczyną problemów

Oleje przemysłowe: najczęstsze przyczyny problemów Pixabay – Schmucki

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że stosowanie właściwych środków smarnych ma ogromne znaczenie dla długowieczności każdej maszyny. Jednak samo zapewnienie odpowiedniego smarowania może okazać się niewystarczające. Warto również wystrzegać się innych błędów związanych ze stosowaniem olejów w maszynach przemysłowych.

Błędy związane z nieodpowiednim smarowaniem mogą okazać się niezwykle kosztowne – sama tylko naprawa maszyny wartej setki tysięcy złotych może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy. Do tego trzeba doliczyć przerwę w produkcji bądź jej zmniejszenie, co może mieć wpływ na terminowość dostawy. Dlatego warto mieć na uwadze, że nie tylko brak smarowania, ale również niewłaściwe przechowywanie olejów czy też ich nieodpowiednie mieszanie może być przyczyną poważnych problemów.

Brak kompatybilności między olejami

Problemy te mogą wystąpić w związku z mieszaniem smarów bądź olejów, które nie są ze sobą kompatybilne. Typowym błędem jest mieszanie oleju mineralnego z syntetycznym, ale również nie jest wskazane łączenie olejów o różnych klasach API, z różnymi dodatkami uszlachetniającymi czy olejów o różnym przeznaczeniu, np. hydraulicznego z przekładniowym, które różnią się składem chemicznym. Z tego względu należy również pamiętać, by nie stosować zbiorników po innym typie oleju bez ich dokładnego oczyszczenia. Nawet niewielka ilość innego środka smarnego może wpływać na właściwości oleju i zmniejszyć jego działanie ochronne.

Ostrożnie z dodatkami olejowymi

Producenci olejów oraz maszyn ostrzegają przed samodzielnym dodawaniem do olejów dodatków, które mają poprawić różne ich właściwości. Zalecane oleje mają już dodane różne substancje, których zadaniem jest modyfikacja określonych cech oleju. W momencie, gdy dolejemy określony dodatek, mając nadzieję na poprawę jednej z właściwości, może się okazać, że inna cecha oleju ulegnie pogorszeniu. Istnieje także ryzyko, że dodamy substancję, która się w danym oleju nie rozpuści, co może grozić np. zatkaniem filtrów.

Niewłaściwe przechowywanie olejów

Liczne błędy mogą wystąpić także na etapie magazynowania olejów. Najpowszechniejszym błędem jest stosowanie zanieczyszczonych pojemników. Drobiny kurzu czy piasku, które wraz z olejem przedostaną się do maszyny, będą działać na jej podzespoły niczym papier ścierny. Kolejnym błędem jest brak odpowiedniej identyfikacji zbiorników, co może prowadzić do użycia niewłaściwego środka smarnego. Najlepiej stosować pojemniki o określonych kolorach do tych samych rodzajów oleju bądź oznaczać zbiorniki kolorowymi kodami, które odpowiadają określonym rodzajom środka smarnego oraz miejscom smarowania w maszynie.

Problemy mogą być także następstwem przechowywania oleju na zewnątrz budynku. Duża różnica temperatur może prowadzić do zmiany objętości powietrza w pojemnikach, do ich rozszczelnienia i w konsekwencji do przedostania się do środka wilgoci. Beczki z olejami najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej – w suchym i czystym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie powietrza. Równie problematyczne jest przechowywanie olejów w otwartych pojemnikach, a także w zbiornikach zbyt dużych, co będzie sprzyjać utlenianiu i degradacji środka smarnego.

Nie należy także robić zbyt dużych zapasów olejów, gdyż może to prowadzić do ich przeterminowania, a w konsekwencji do konieczności ich utylizacji (a więc niepotrzebnych kosztów) bądź użycia oleju o dużo słabszych właściwościach smarnych. A jeśli mamy już w magazynie dużą ilość środków smarnych, należy zawsze użytkować je w kolejności od najstarszych. 

O czym jeszcze warto pamiętać

Wśród innych czynności eksploatacyjnych związanych z układem smarowania w maszynach istotne jest również właściwe przepłukanie układu smarującego po jego zabrudzeniu. Należy także prowadzić cykliczne badania używanych olejów. Nie mniej ważne jest również stosowanie odpowiednich filtrów oraz ich regularna wymiana.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę