PGE stworzy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego

PGE stworzy nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju PGE

Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Zadaniem Centrum będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawania odpadów i optymalne wydłużenie życia i wykorzystania surowców. Rozwiązania te będą skierowane zarówno dla obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również energetyki odnawialnej.

Rozwój technologii OZE powoduje konieczność zagospodarowania części z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2050 r. w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE. Dlatego w PGE równocześnie z rozwojem odnawialnych źródeł energii, realizujemy inwestycje, dzięki którym będzie można zagospodarować odpady po instalacjach OZE. Już w przyszłym roku otworzymy w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju GOZ. Będzie ono istotnym elementem realizacji Strategii Grupy PGE i ważnym ośrodkiem rozwoju innowacji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Realizacja projektu to także ważny element transformacji regionu bełchatowskiego. W pierwszym okresie działalność Centrum wygeneruje około 50 nowych miejsc pracy, a w perspektywie kilku lat będziemy mogli utworzyć nawet kilkaset miejsc pracy w regionie bełchatowskim.

Spółką odpowiedzialną w Grupie PGE za segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest PGE Ekoserwis.

Strategia i działania segmentu gospodarki obiegu zamkniętego są odpowiedzią na wyzwania polskiej gospodarki zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i w najbliższych latach jako istotny element w procesie transformacji. Poprzez tworzenie Centrum Badań i Rozwoju w Bełchatowie i kolejne inwestycje widzimy duży potencjał do dalszego rozwoju w kierunku zbudowania znaczącego podmiotu na poziomie krajowym i europejskim.Już teraz zagospodarowujemy miliony ton odpadów i produktów ubocznych, przetwarzając je na pełnowartościowe produkty z przeznaczeniem do tak kluczowych kierunków rynkowych jak np.: budownictwo, inwestycje infrastrukturalne, rolnictwo i rekultywacje  dodał Lech Sekyra, prezes Zarządu PGE Ekoserwis.

W ramach Centrum Badań i Rozwoju GOZ utworzony zostanie Centralny Ośrodek Kompetencji Badawczo-Rozwojowych w obszarze zagospodarowania odpadów z przemysłu energetycznego z własnymlaboratorium badawczo-technicznym. Jego zadaniem będzie praca nad technologiami i rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzaniu pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów. W ramach prac związanych z GOZ istotne będą również aspekty prośrodowiskowe skoncentrowane na gospodarczym wykorzystaniu odpadów zdeponowanych na składowiskach odpadów w celu przywrócenia walorów naturalnych i inwestycyjnych terenom zdegradowanym i poprzemysłowym. Centrum zostanie otwarte w 2022 r. w Bełchatowie.

Zmniejszenie oddziaływania Grupy PGE na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, zwiększenie wykorzystania zagospodarowania odpadów oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych są jednymi z priorytetów Grupy PGE jako lidera transformacji energetycznej w Polsce. Poza inwestycjami w odnawialne źródła energii zamykanie obiegu surowców i zwiększanie stopnia ich wykorzystania są istotnym procesem w Grupie PGE, zapisanym w strategii Grupy do 2030 r. z perspektywą do 2050 r.

Źródło: PGE

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę