Polski przemysł potrzebuje pilnej cyfryzacji – oto wnioski z raportu firmy Siemens „Digi Index 2020”

Siemens

Aby polskie przedsiębiorstwa produkcyjne mogły skutecznie rywalizować na międzynarodowych rynkach, niezbędne jest przyspieszenie procesu ich transformacji cyfrowej. To najważniejszy wniosek z badania „Digi Index 2020” przeprowadzonego przez Siemens Polska.

W pierwszej połowie roku Siemens przeprowadził badanie stopnia cyfryzacji polskich firm. Do pogłębionych wywiadów z respondentami posłużył m.in. algorytm Digital Enterprise Assessment opracowany przez specjalistów z chińskiego oddziału koncernu. Numeryczny wynik badania to Digi Index (Digital Enterprise Index) – uniwersalny wskaźnik mogący określić poziom digitalizacji firmy, danego sektora czy całej gospodarki. W premierowej odsłonie raportu Siemens Polska skupił się wyłącznie na krajowej produkcji.

Nadchodzi era inteligentnego wytwarzania. Jak każda rewolucja stanowi ona wyzwanie tak dla ludzi, jak i dla biznesu. Dziś producenci na całym świecie mają spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Właśnie po to stworzyliśmy Digi Index, żeby pomóc im w obraniu właściwej ścieżki tej innowacyjnej podróży – mówi Dominika Bettman, prezes zarządu i dyrektor Digital Industries w Siemens Polska.

W 4-stopniowej skali polski przemysł produkcyjny uzyskał 1,9 punktu, co wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień w kierunku transformacji cyfrowej w kraju. Wynik poniżej 2 pkt. oznacza alarmująco niski poziom cyfryzacji – liderzy przemysłu 4.0 osiągają wartości powyżej 3.5 pkt.

Wymowne są niskie wyniki w zakresie udziału planowania strategicznego i niski jeszcze poziom inwestycji na rzecz wdrażania cyfrowej transformacji w pełnym zakresie, co skutkuje działaniami rozproszonymi i doraźnymi, ukierunkowanymi na uzyskanie szybkiego efektu – komentuje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Badanie przeprowadzono w stu firmach produkcyjnych zatrudniających od 50 do 249 pracowników, z branż: automotive, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz sektora maszynowego. Digi Index ocenia digitalizację 6 strategicznych obszarów zarządzania firmą, tj. Planowanie, Organizacja i administracja, Integracja systemów, Produkcja i działania operacyjne, Zarządzanie danymi i Zastosowanie procesów cyfrowych.

Z badań Siemensa wynika, że najwyższym stopniem digitalizacji produkcji w kraju może pochwalić się branża maszynowa (2,2 pkt). Najsłabiej wypada natomiast sektor spożywczy (1,7 pkt).

Polski przemysł potrzebuje pilnej cyfryzacji – oto wnioski z raportu firmy Siemens „Digi Index 2020” zdjęcie w treści artykułu

Wskaźnik Digi Index 2020 pokazuje też, że polscy producenci pomimo niskiego stopnia cyfryzacji produkcji dostrzegają i doceniają korzyści z niej płynące. Pytani w trakcie badania o przewagi, jakie mają firmy inwestujące w digitalizację, najczęściej wymieniają usprawnienia procesów produkcji, redukcję kosztów oraz szybsze wprowadzanie produktu na rynek. Świadomość ta nie zawsze przekłada się jednak na podejmowanie aktywnych działań zmierzających do szerszego uczestnictwa w cyfrowej transformacji przemysłowej.

Digi Index 2020 pokazuje, że transformacja cyfrowa w polskim sektorze produkcyjnym wynika przede wszystkim bezpośrednio z potrzeb biznesowych. Na czele stoją potrzeby optymalizacji procesów (36%), kosztów produkcji (35%) oraz szybszego wprowadzenia produktu na rynek (20%). Udowadnia to rzeczywistą wartość digitalizacji oraz pozwala na dokładne określenie stopy zwrotu inwestycji dla firm, które stoją jeszcze przed wdrożeniem cyfrowych rozwiązań – mówi Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska.

Pandemia Covid-19 i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze przyspieszyły transformację cyfrową na świecie. Lockdown zmusił firmy w Polsce i na świecie do wprowadzenia zdalnego trybu pracy oraz wdrożenia działań, pozwalających utrzymać produkcję nawet w warunkach kryzysowych. Ten nieoczekiwany katalizator zmian z pewnością przełoży się na wyniki Digi Indexu Siemensa w kolejnych latach.

Badanie jest pewnego rodzaju fotografią stanu przed ogromną i nagłą zmianą uwarunkowań, w jakich zaczął funkcjonować biznes i społeczeństwo. Powtórzony Digi Index pokaże pasjonujące wyniki obrazujące intensyfikację digitalizacji w polskich firmach – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Źródło: Siemens

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę