Polski przemysł zbrojeniowy przed szansą na nowe zamówienia

Zakłady Mechaniczne Tarnów
Reklama
Reklama

Rada Europejska uzgodniła stanowisko w sprawie Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP), w efekcie czego będą dodatkowe środki dla przedsiębiorstw zbrojeniowych.

Rada Europejska uzgodniła 12 grudnia br. swoje stanowisko w zakresie proponowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP). Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego będzie stanowił szansę dla polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych na pozyskanie dodatkowych środków na prace B+R oraz zawiązanie współpracy przemysłowej z firmami z innych państw członkowskich UE.

Reklama

Projektowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EDIDP jest integralną częścią Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund), który ma zostać ustanowiony jako element realizacji Europejskiego Planu Działania na rzecz Obronności (European Defence Action Plan – EDAP) zaprezentowanego przez komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbietę Bieńkowską 30 listopada 2016 r. EDIDP ma wspierać konkurencyjność i zdolności innowacyjne europejskiego przemysłu obronnego w szczególności na etapie prac badawczo-rozwojowych, które są obarczone największym poziomem ryzyka niepowodzenia.

Program będzie skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje projekty będą mogły zgłosić co najmniej trzy firmy, które mają swoje siedziby w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE i nie są ze sobą powiązane. Budżet programu na lata 2019–2020 ma wynieść 500 mln euro.

Reklama

Uzgodnienie stanowiska przez Radę Europejską to kolejny krok w procedurze przyjęcia tego istotnego dla branży zbrojeniowej aktu prawnego. Komisja Europejska skierowała jeszcze 7 czerwca 2017 r. projekt tego aktu prawnego do Parlamentu Europejskiego. Kolejny krok będzie polegał na podjęciu negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego kształtu rozporządzenia. Rozmowy mają się rozpocząć na początku 2018 r. Pierwsze projekty dotyczące finansowania lub dofinansowania budowy nowych zdolności przemysłowych mają ruszyć w 2019 r.

Źródło: BCC

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama