Porozumienie w sprawie budowy małych reaktorów nuklearnych (SMR)

Porozumienie w sprawie budowy małych reaktorów nuklearnych KGHM

KGHM – polski gigant miedziowy, i NuScale Power – amerykański lider wśród producentów reaktorów w technologii SMR i PBE Molecule podpisali wspólne zobowiązanie do rozwoju technologii SMR. Technologia małych reaktorów nuklearnych NuScale pozwala na produkcję energii czystej, odnawialnej i efektywnej kosztowo.

KGHM, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR. Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. Czysta energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR z opcją aż do 12 (o mocy zainstalowanej około 1 GW). To potencjalnie największa tego typu instalacja na świecie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 r.

Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań. Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii. Budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 r. to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej. Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 r. – powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. – Technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko, ale również znacznie obniży koszty prowadzenia biznesu. To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki. Planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym. Zgodnie z podpisanym zobowiązaniem KGHM Polska Miedź będzie nie tylko odbiorcą gotowego rozwiązania, ale weźmie również udział w rozwoju tej technologii.

NuScale jest zachwycone możliwością współpracy z KGHM i PBE przy potencjalnym wykorzystaniu reaktorów NuScale w Polsce –  powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. – Odstąpienie od starzejących się elektrowni węglowych prowadzi to zmian w wytwarzaniu energii, potrzeb infrastrukturalnych i nowych miejsc pracy. Technologia małych reaktorów modularnych NuScale jest idealnym, elastycznym oraz czystym rozwiązaniem problemu potrzeb energetycznych i modernizacji elektrowni opalanych węglem i przede wszystkim zachowania i przeszkolenia wykwalifikowanej kadry elektrowni w Polsce.

Realizowana przez KGHM strategia zakłada, że do 2030 r. połowę zapotrzebowania na energię spółka pokryje z własnych źródeł, w tym z OZE. Polska Miedź prowadzi projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenie swoich oddziałów. Jest jednym z sygnatariuszy porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Teraz do tego mixu energetycznego dołącza energia z małych reaktorów nuklearnych.

Źródło: KGHM Polska Miedź

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę