Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2016 roku

Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2016 r. była o 2,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. Wynik jest lepszy od oczekiwań. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w grudniu wzrosła o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 roku. W całym 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3,2 proc.

W porównaniu z grudniem 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 16 spośród 34 działów przemysłu. Najszybciej rosła sprzedaż w działach produkcji maszyn i urządzeń (o 17,9 proc.), a także wyrobów z metali (o 15,4 proc.). Najsilniej spadła sprzedaż w produkcji urządzeń elektrycznych (o 12,6 proc.).

Reklama

W grudniu 2016 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 roku, o 8,3 proc., spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. W całym 2016 roku sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych była niższa o 14,1 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2016 r. były wyższe niż przed rokiem o 3 proc. w porównaniu ze wzrostem o 1,8 proc. w listopadzie. W porównaniu z listopadem ub.r. wzrosły o 1 proc. W całym 2016 roku odnotowano jednak niewielki spadek cen o 0,2 proc.

Reklama

Uwzględniając opublikowane dziś dane dotyczące sprzedaży detalicznej, należy oczekiwać, że aktywność sektorów usług i przemysłu była jedynie nieznacznie wolniejsza niż w trzecim kwartale 2016 roku. Tempo spadku aktywności w sektorze budowlanym w czwartym kwartale było najniższe w całym 2016 roku, a był to główny czynnik spowolnienia PKB w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. W związku z tym należy oczekiwać, że dynamika roczna PKB w czwartym kwartale była jedynie nieznacznie niższa niż odnotowane w trzecim kwartale 2,5 proc. MR oczekuje, że w pierwszym kwartale powinniśmy obserwować poprawę koniunktury zarówno w sektorach usług, jak i przemysłu. Oczekujemy także, że nastąpi stabilizacja w sektorze budowlanym, który powinien odnotować wzrost aktywności (w ujęciu rocznym) już w drugim kwartale br.

Analitycy MR prognozują, że w styczniu 2017 r., przy dwóch dniach roboczych więcej niż przed rokiem, powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej zbliżony do 5 proc. (r/r).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama