Robotyzacja w branży logistycznej przyspiesza

Robotyzacja w branży logistycznej przyspiesza Pixabay

ABB opublikowała raport na temat przyszłości branży logistycznej, „Nowa norma. Jak COVID-19 przyspieszył przejście na robotyzację". W raporcie opisano m.in. to, w jaki sposób pandemia napędza inwestycje w robotykę i automatykę w branży logistycznej.

W dokumencie przyjrzano się sektorowi logistyki w erze pandemicznej/postpandemicznej. Poruszono również kwestię trendów wpływających na branżę, a także przedstawiono wskazówki, w jaki sposób firmy mogą zwiększyć elastyczność swoich działań dzięki robotyce i automatyzacji – i tym samym stać się odporniejsze. Dokument został zlecony po przeprowadzeniu przez ABB globalnej ankiety wśród firm logistycznych i transportowych, w której 91,5% respondentów stwierdziło, że pandemia koronawirusa miał wpływ na ich działalność. Kiedy pandemia rozpoczęła się, na początku 2020 r., firmy musiały nagle poradzić sobie ze zwiększonym popytem na różnorodne towary, spowodowanym gwałtownym wzrostem liczby zamówień online i dostaw do domu. Jednocześnie przedsiębiorstwa musiały rekompensować nieobecności pracowników spowodowane takimi czynnikami jak izolacja od społeczeństwa i środki dystansu społecznego. W związku z tym przedsiębiorstwa musiały dostosować swoje procesy, coraz częściej zwracając się w stronę robotyki i automatyzacji.

Jeszcze przed pandemią zarówno sektor detaliczny, jak i logistyczny odchodziły od konwencjonalnych zakupów w sklepach, ponieważ coraz większa liczba konsumentów kupowała towary przez internet. Sprzedaż internetowa w UE wzrosła o 30% w okresie od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2020 r., przy podobnych wskaźnikach wzrostu w USA, Wielkiej Brytanii i Chinach, co spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na automatykę magazynową, w tym robotykę. Oczekuje się, że inwestycje w automatykę magazynową będą rosły ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 12,6% do 2023 r., przy wyjątkowo dużym popycie na roboty do kompletacji sztuk – CAGR na poziomie 98,7%. Ponadto zmiany w globalnej polityce handlowej, zmieniający się charakter popytu konsumentów na spersonalizowane produkty oraz oczekiwanie dostaw następnego lub nawet tego samego dnia już skłoniły myślących przyszłościowo operatorów do przemyślenia swojego podejścia.

W raporcie podkreślono, w jaki sposób robotyka i automatyka mogą pomóc przedsiębiorstwom wspierać ich siłę roboczą, zwiększać produktywność i zarządzać przejściem na dystrybucję omnichannel oraz wykorzystać rozwój handlu elektronicznego. Modułowe rozwiązania ABB bezproblemowo integrują odpowiednie technologie i już teraz zapewniają poprawę wydajności w kluczowych obszarach: kompletacji elementów, paletyzacji, depaletyzacji, repaletyzacji, zrobotyzowanych systemów magazynowania i pobierania oraz sortowania i rozdzielania. Pomaga to firmom z sektora logistycznego poprawić efektywność, elastyczność i produktywność ich działań. W białej księdze przedstawiono również pięć kroków, które firmy muszą podjąć, aby z powodzeniem wdrożyć robotykę i automatyzację, a także zaprezentowano studia przypadków firm, które skutecznie wprowadziły automatyzację do swoich działań.

Źródło: ABB

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę