Rośnie liczba nowych inwestycji

Polska Strefa Inwestycji: rośnie liczba nowych inwestycji Pixabay

W pierwszym kwartale br. Polska Strefa Inwestycji ma powody do zadowolenia. W jej ramach wydano w sumie 96 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł. Dzięki temu ma powstać blisko 4 tys. nowych miejsc pracy.

W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy o jedną trzecią więcej projektów, które będą u nas realizowane, a ich łączna wartość jest większa aż o 89% w porównania do analogicznego okresu 2020 r. Dzięki temu ma też powstać 3938 nowych miejsc pracy, czyli o 139% więcej niż deklarowano na koniec marca ubiegłego roku – podkreśla Grzegorz Piechowiak, wiceszef MRPiT i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych. – To oznacza, że pomimo pandemii, inwestorzy nie rezygnują z realizacji nowych przedsięwzięć na terenie Polskiej Strefy Inwestycji.

Według danych za pierwszy kwartał 2021 r. trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne z największą liczbą otrzymanych decyzji o wsparciu to: Katowicka SSE, Łódzka SSE i Kostrzyńsko-Słubicka SSE. Od stycznia do marca br. łącznie zakontraktowano tam 40 nowych inwestycji o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł. Stanowią one 32% wszystkich projektów, które zainicjowano w strefach w pierwszym kwartale 2021 r., a które otrzymały pomoc w ramach PSI.

Polska Strefa Inwestycji z prawie 40-miliardowym wsparciem

Od września 2018 r. do końca marca 2021 r. na terenie Polskiej Strefy Inwestycji wydano łącznie 904 decyzje ze wsparciem finansowym szacowanym na 39,9 mld zł. Równocześnie inwestorzy zadeklarowali utworzenie 18 700 nowych miejsc pracy.

Stale wzrasta udział polskiego sektora MMŚP w liczbie realizowanych projektów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. W 2020 r. wzrósł on do 65%, a w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnął poziom 67%. Deklarowana wartość inwestycji, za które odpowiadają mikro, małe i średnie firmy, wyniósł odpowiednio 18% w całym 2020 r. oraz 27% w pierwszym kwartale 2021 r.

Geneza PSI

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko – jak wcześniej – na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do specjalnych stref ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę