Rozwiązanie problemu ubytków wodoru podczas magazynowania i transportu

Rozwiązanie problemu ubytków wodoru podczas magazynowania Canva

HiPower Energy zawarła umowę inwestycyjną z zespołem specjalistów w dziedzinie materiałów otrzymywanych metodami zol-żel (zol-żele), w celu rozwijania oraz komercjalizacji innowacyjnej technologii wytwarzania i nanoszenia substancji, która zapewnia nieosiągalną dotąd szczelność. W ramach współpracy powstanie spółka hiPower Institute of Materials, która będzie oferować zol-żele nowej generacji oraz system umożliwiający ich nanoszenie na zbiorniki do magazynowania i instalacje do przesyłu wodoru. 

Stworzenie Instytutu stanowi kolejny etap realizacji strategicznego celu hiPower Energy, jakim jest budowa grupy spółek z sektora zielonej energii, które łączy potencjał tkwiący w innowacjach technologicznych i możliwości szybkiej komercjalizacji. Dostrzegamy liczne synergie pomiędzy hiPower Energy a nową spółką, które wynikają w szczególności z bogatych doświadczeń oraz zaawansowanej wiedzy technologicznej obu zespołów. Zawarcie umowy inwestycyjnej otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie rozszerzenia rynku zbytu i oferty produktowej oraz rozwiązania problemu ubytków wodoru podczas magazynowania i transportu, z którym mierzy się globalny rynek wodoru – mówi Jacek Gliniak, prezes hiPower Energy.

Technologia zol-żel jest wykorzystywana do tworzenia powłok tlenkowych, które tworzą barierę dla wodoru, zmniejszając przepuszczalność zbiorników służących do jego przechowywania. Naukowcy, którzy wejdą w skład hiPower Institute of Materials opracowali innowacyjne rozwiązanie bazujące na technologii zol-żel, które jest unikatowe w skali całego świata ze względu na nieosiągalną dotąd skuteczność, potwierdzoną serią testów laboratoryjnych. W ten sposób powstał antykorozyjny zol-żel nowej generacji, którego zastosowanie pozwala istotnie zwiększyć wydajność zbiorników do magazynowania wodoru oraz szczelność instalacji przesyłowych.

hiPower Institute of Materials będzie oferować swoje rozwiązania producentom linerów do zbiorników kompozytowych i zbiorników magazynowych. Oprócz zol-żelu oferta spółki obejmie także system umożliwiający nanoszenie powłoki barierowej na istniejące już instalacje – linery, zbiorniki, rury oraz całe instalacje do przechowywania lub przesyłu wodoru. Zastosowanie systemu umożliwi pełne wykorzystanie właściwości innowacyjnego zol-żelu i istotną redukcję ubytków przechowywanego lub przesyłanego wodoru. 

W ramach pierwszego etapu działalności hiPower Institute of Materials skoncentruje się na rozwijaniu i komercjalizacji technologii uzyskania powłoki barierowej w zbiornikach i rurach, rozwoju tlenkowych materiałów aerożelowych istotnych dla izolacji termicznej oraz powłok antykorozyjnych i fobowych na określone media. 

Dzięki naukowcom z hiPower Institute of Materials możemy udostępnić branży związanej z transportowaniem i magazynowaniem wodoru technologię o potwierdzonej skuteczności, która zwiększy opłacalność inwestycji z sektora zielonej energii, przede wszystkim dzięki wyelimionowaniu strat spowodowanych wyciekami wodoru. Jestem przekonany, że innowacyjny zol-żel może odegrać istotną rolę na rynku wodoru, lecz jego potencjał jest znacznie większy i obejmuje także branżę spożywczą oraz budowlaną – podsumowuje Jacek Gliniak.

Grupa hiPower Energy będzie posiadać 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki hiPower Institute of Materials oraz uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania prezesa zarządu i jednego wiceprezesa zarządu. 

Źródło: hiPower Energy

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę