Seco/Warwick świętuje 50 lat historii biznesu i nauki

Seco/Warwick świętuje 50 lat historii biznesu i nauki Seco/Warwick

W Grupie Seco/Warwick innowacje stoją u podstaw rozwoju. Jest to efektem kooperacji z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. Najważniejszy naukowy Partner Seco/Warwick, świętuje w październiku 50-lecie powstania kierunku Inżynieria Materiałowa. Kierunku, bez którego nie byłoby w ofercie Seco/Warwick takich technologii jak; nawęglanie próżniowe czy technologie FineCarb oraz PreNitLPC.

Wiodącą tematyką naukową Politechniki Łódzkiej w obszarze inżynierii materiałowej była obróbka cieplna i inżynieria powierzchni metali. Zaś dla Seco/Warwick to nie tematyka, lecz codzienność. Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa odbywali w latach 70-tych praktyki przemysłowe. Miejscem tych praktyk był Świebodzin, a dokładniej LZT Elterma, z którego wywodzi się dzisiejsza Grupa Seco/Warwick. I tak datuje się także współpracę biznesu i nauki.
 
Będąc studentem odbywałem praktykę dyplomową w Eltermie. Już wtedy wiedziałem, że współpraca pomiędzy Politechniką, a świebodzińskim producentem pieców, będzie wartościowa. Po ponad 20-latach, w 1998 r., po analizie światowych trendów w obróbce cieplnej, uruchomiliśmy pierwszy wspólny projekt naukowo-badawczy. Dotyczył on opracowania nowej, oryginalnej technologii nawęglania próżniowego oraz zaaplikowania jej w piecach próżniowych – wspomina Prof. dr hab. inż. Piotr Kula z Politechniki Łódzkiej, który jest prekursorem tej współpracy.
 
Zespoły naukowe Politechniki Łódzkiej wspólnie z Seco/Warwick wykonały przez 25 lat aż 21 projektów badawczych. W ich efekcie, powstały nowoczesne technologie: nawęglania próżniowego FineCarb oraz PreNitLPC. Technologie te zostały zaimplementowane do kilkuset pieców próżniowych pracujących na pięciu kontynentach.
 
W ramach konsorcjów B+R przeprowadzono wspólnie 4 duże projekty badawczo-rozwojowe. Jeden z nich dotyczył technologii wytwarzania grafenu na potrzeby grafenowego nanokompozytu do rewersyjnego magazynowania wodoru. W projekcie tym, Seco/Warwick zaprojektowało i zbudowało dla Politechniki Łódzkiej innowacyjne urządzenie, za pomocą którego naukowcy mogli produkować grafen wielkopowierzchniowy według opracowanej przez siebie technologii.

Powiązane firmy

SECO/WARWICK S.A.

Technologie grafenowe stanowią obecnie jeden z głównych nurtów badawczo-rozwojowych naszego Instytutu. Dzięki współpracy z Seco/Warwick jesteśmy czołowym ośrodkiem w Europie, który zajmuje się technologiami grafenowymi w obszarze: filtracji wody, baterii Li-jonowych, przezroczystych ogniw fotowoltaicznych czy grafenowych kropek kwantowych – podkreśla Prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, Politechniki Łódzkiej.

Pozostałe projekty realizowane wspólnie z Politechniką Łódzką dotyczyły nowoczesnych i ekologicznych technologii nawęglania niskociśnieniowego z hartowaniem w gazie, w tym technologii opartej na koncepcji Single-Piece Flow z ultraniskimi i powtarzalnymi odkształceniami hartowniczymi.

Nie ma innowacji bez silnej nauki

Do wiodącego w tej współpracy zespołu naukowego Politechniki Łódzkiej Instytutu Inżynierii Materiałowej dołączali następnie pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych, pracując nad systemami cyrkulacji atmosfer i wysokociśnieniowego hartowania gazowego, a także informatycy wspierający rozwój narzędzi sztucznej inteligencji wspierających procesy technologiczne w piecach próżniowych. Efektem tych prac jest unikatowy, w skali światowej, komputerowy system wspierania procesów nawęglania próżniowego SimVacPlus, szeroko implementowany w piecach próżniowych Seco/Warwick.
 
Obecnie, wspólnie opracowujemy nowy algorytm nawęglania niskociśnieniowego pozwalający na jeszcze większe obniżenie zużycia gazów nawęglających. Wyniki badań zostaną zaimplementowane w symulatorze nawęglania SimVaC, za pomocą którego opracowywane są receptury procesu technologicznego. Trwają również prace polegające na opracowywaniu modeli matematycznych nawęglania dla nowych gatunków stali stopowych typu High Performance. Stale tego typu znajdują coraz większe zastosowanie w przemyśle lotniczym. Należy również wspomnieć o wsparciu Politechniki Łódzkiej w opracowywaniu nowych lub znacznie ulepszonych rozwiązań w zakresie maszyn przepływowych, (wentylatory, dmuchawy, sprężarki, itp.), które mogą stanowić o przewadze technologicznej w procesach lub operacjach opartych na wymianie ciepła przez konwekcję – mówi Łukasz Piechowicz, Dyrektor R&D Seco/Warwick.
 
Współpraca pomiędzy Seco/Warwick i Politechniką Łódzką przyczyniła się do rozwoju polskiej kadry naukowej Inżynierii Materiałowej PŁ. W tym zakresie tematycznym wypromowano dotychczas trzynaścioro doktorów nauk technicznych, a także troje doktorów habilitowanych. Wypracowany we współpracy dorobek naukowy, wdrożeniowy i wysokie kompetencje kadry naukowej ugruntowały pozycję Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, jako ważnego w kraju i za granicą ośrodka naukowego rozpoznawalnego jako „Łódzka Szkoła Obróbki Cieplnej i Inżynierii Powierzchni".

Seco/Warwick wspiera przedsiębiorczość akademicką

W roku w 2012 pracownicy Instytutu Inżynierii Materiałowej, na bazie prototypu pieca CaseMaster Evolution, założyli Hart-Tech – hartownię usługową, szeroko wykorzystującą urządzenia technologiczne Seco/Warwick oraz opracowane technologie. Dzięki kompetencji kadrowej oraz ciągłej współpracy firma zbudowała znaczną przewagę konkurencyjną na krajowym rynku obróbki cieplnej stając się obecnie w jednej lokalizacji największa hartownią usługową w Polsce, również o odziaływaniu międzynarodowym. Jest to jeden z ważniejszych sukcesów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.
 
Hart-Tech to jeden z ważniejszych Partnerów z sektora komercyjnych hartowni. Bardzo nas cieszy, że współpraca naukowa zainspirowała naukowców do przeniesienia swojego dorobku w świat biznesu. Hartownie usługowe to dla nas bardzo ważna grupa klientów. Nikt nie zna się na obróbce cieplnej tak dobrze i nikt nie wykorzystuje tak wszechstronnych technologii w swoich zakładach. Seco/Warwick jest zaszczycone, że może współpracować z Politechniką Łódzką i wspólnie świętować 50-lecie Instytutu Inżynierii Materiałowej. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą dalsze innowacje i patenty, które będą sukcesywnie zmieniać oblicze obróbki cieplnej metali – powiedział Sławomir Woźniak, Prezes Zarządu Grupy Seco/Warwick.
 
Seco/Warwick, dzięki współpracy z nauką może tworzyć i wdrażać innowacje produktowe. Tworzenie takich produktów wymaga wiedzy naukowej oraz wykonywania badań i eksperymentów z użyciem nowoczesnych metod badawczych. Z kolei Politechnika Łódzka, dzięki współpracy z Seco/Warwick może czerpać inspiracje i prowadzić badania ukierunkowane na rozwój aplikacji przemysłowych. To prawdziwa synergia biznesu i nauki.

Źródło: Seco/Warwick

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę