Sztuczna inteligencja wesprze wydobycie gazu ziemnego

Sztuczna inteligencja wesprze wydobycie gazu ziemnego ABB

PGNiG rozpoczęło wdrażanie projektu Smart Field, który wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Jednym z efektów tego programu ma być zwiększenie krajowych wydobywalnych zasobów gazu ziemnego o ponad 7 miliardów metrów sześciennych.

Projekt Smart Field potwierdza, że PGNiG działa zgodnie z najnowszymi trendami, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi cyfrowych w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Nasi specjaliści mają ogromną wiedzę i doświadczenie, których wykorzystanie napotyka naturalną barierę, jaką jest wydajność ludzkiego umysłu. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz rozwiązań chmurowych jesteśmy w stanie przyspieszyć procesy analityczne oraz zwiększyć ilość i szczegółowość przetwarzanych danych. W efekcie poprawimy efektywność działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG.

Wykorzystanie technologii informatycznych do analizy różnych wariantów realizacji prac wiertniczych i inwestycji związanych z zagospodarowaniem złóż pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów ropy i gazu, którymi dysponuje PGNiG.

Eksperci spółki szacują, że efektem wdrożenia projektu Smart Field w latach 2021 i 2022 będzie wzrost krajowych zasobów wydobywalnych gazu o 7,3 mld m sześciennych. Biorąc pod uwagę rezultaty wcześniej zrealizowanych projektów cyfrowych, zastosowanie technologii informatycznych do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG, przełoży się w latach 2019-2022 na wzrost zasobów wydobywalnych gazu ziemnego w kraju o ponad 11 mld m sześciennych. Daje to możliwość wykorzystania tych zasobów gazu. Dlatego Smart Field to nie tylko gwarancja utrzymania krajowego wydobycia gazu ziemnego na stabilnym poziomie. To również przedłużenie pracy kopalni obsługujących złoża średnio o 10 lat, co z kolei oznacza utrzymanie lokalnych miejsc pracy, zwiększenie wpływów dla gmin z tytułu podatków i opłat od wydobycia a także dodatkowe zabezpieczenie krajowych dostaw gazu ziemnego.

Smart Field to kompleksowe podejście, która umożliwia bardzo dokładne analizy całego procesu produkcyjnego – od złoża po system przesyłowy. Oprócz zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów, jego zastosowania pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia poprzez optymalizację inwestycji w infrastrukturę produkcyjną. Wspierane sztuczną inteligencją symulacje różnych wariantów eksploatacji złoża umożliwiają m.in. optymalizację pracy i liczby odwiertów oraz zwiększenie efektywności infrastruktury powierzchniowej. To z kolei przekłada się na mniejsze emisje gazów cieplarnianych związanych z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą.

Smart Field to kolejny etap w procesie digitalizacji działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG. W 2019 r. spółka przedstawiła platformę Cyfrowe Złoże, która na jednym modelu złoża integruje pracę specjalistów z różnych dziedzin związanych z wydobyciem węglowodorów. Pozytywne efekty wdrożenia platformy skłoniły PGNiG, aby rozszerzyć jej możliwości o automatyzację procesów analitycznych w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe wsparte dużą mocą obliczeniową, jaką daje cyfrowa chmura.

Smart Field jest naturalnym rozwinięciem Cyfrowego Złoża, ale to coś więcej niż ulepszona wersja poprzedniego systemu. To skok technologiczny, który otwiera przed nami nowe możliwości budowania pozycji na światowych rynkach – zaznaczył Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. operacyjnych. – Smart Field pozwala wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów Spółki pracujących w Polsce do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej GK PGNiG w innych krajach.

Prezes Perkowski dodał, że możliwość zdalnej obsługi procesów związanych z projektowaniem prac poszukiwawczo-wydobywczych stała się szczególnie istotna po doświadczeniach związanych z pandemią Covid-19.

Każde przekroczenie harmonogramu projektu to koszty. Dzięki rozwiązaniu Smart Field minimalizujemy ryzyko opóźnień, poprzez umożliwienie powszechnego dostępu do posiadanych danych i specjalistycznego oprogramowania z każdej lokalizacji GK PGNiG. Wprowadzenie takich rozwiązań pozwoli naszym specjalistom na wspólną pracę w tym samym czasie na tych samych modelach, co znacznie zwiększy jej tempo oraz efektywność – zaznaczył Robert Perkowski.

Źródło: PGNiG

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę