W Polsce brakuje pracowników odpornych na stres

W Polsce brakuje pracowników odpornych na stres Canva

W procesach rekrutacyjnych coraz więcej pracodawców stawia kompetencje miękkie na równi z umiejętnościami twardymi. Te pożądane na rynku pracy konkretne cechy kandydatów, są jednak trudne do znalezienia – 34% polskich organizacji mówi o niedoborze osób odpornych na stres i łatwo adaptujących się, a 33% brakuje pracowników myślących krytycznie oraz analitycznie.

Jak pokazuje najnowsze badanie ManpowerGroup „Niedobór talentów”, najtrudniejszą do znalezienia cechą kandydatów do pracy jest odporność na stres i umiejętność adaptacji – wskazało na nią 34% badanych firm. Na podobnym poziomie (33%) jest także niedobór osób myślących krytycznie oraz analitycznie. Nieco mniej, bo 27% przebadanych organizacji mówi o wyzwaniach w zrekrutowaniu kandydatów charakteryzujących się wnikliwością, chętnych do rozwoju i nauki. 25% pracodawców odczuwa trudność w znalezieniu kandydatów potrafiących działać w zespole, a także umiejętnie rozwiązujących problemy.

Kompetencje miękkie, czyli uniwersalne 

– Kompetencje miękkie coraz częściej nazywane także kompetencjami uniwersalnymi. Human skills lub power skills, są równie pożądane na rynku pracy, jak twarde umiejętności, niezbędne do wykonywania zadań w ramach danego stanowiska mówi Agnieszka Krzemień, ekspert ds. zarządzania karierą z Talent Solutions Right Management w ManpowerGroup. Jak dodaje, kompetencje miękkie wspierają osiąganie konkretnych rezultatów, pozwalają sprawnie wchodzić w relacje z otoczeniem, współpracownikami, warunkują to, jak mocnymi członkami zespołów lub jak skutecznymi liderami jesteśmy. – W wyniku digitalizacji mamy do czynienia z przekształceniem niektórych zawodów, a kompetencje uniwersalne sprzyjają rozwojowi pracownika, zdobywaniu osiągnięć zawodowych, czy też mobilności zarówno wewnątrz organizacji, jak i na rynku pracy. Pomimo postępującej automatyzacji oraz zmieniającego się zapotrzebowania na konkretne umiejętności wśród kandydatów, kompetencje uniwersalne jak na przykład zdolność komunikacji, umiejętność adaptacji, czy chęć do pracy zespołowej są trwałe i nie ulegają przedawnieniu.

Jakie umiejętności miękkie otwierały ubiegłoroczną listę tych najtrudniejszych do znalezienia cech u pracowników? Analiza ManpowerGroup z 2022 r. pokazuje, że wówczas firmy także wskazywały na największy deficyt kandydatów odpornych na stres, ze zdolnością do adaptacji (31%), rzetelnych oraz zdyscyplinowanych (31%), a także kreatywnych (31%). Brakowało również osób myślących krytycznie i analitycznie (29%), tak samo jak tych łatwo rozwiązujących problemy (29%).

Zdaniem ekspertki zapotrzebowanie na kompetencje miękkie na rynku pracy jest niezmiennie wysokie, ponieważ są one ściśle związane z efektywną współpracą z ludźmi, a to właśnie zespoły osiągają cele dla organizacji.

– Umiejętności, które są obecnie najważniejsze dla organizacji, pokazują wyraźnie, że otoczenie biznesowe oraz sytuacja rynkowa generują zupełnie nowe wyzwania, z którymi pracodawcy mieli do czynienia na mniejszą skalę, lub nie znali ich w ogóle. Kompetencje, z jakich niedoborem mierzą się firmy, warunkują wychodzenie poza schematy oraz sprawniejsze przejście przez kolejne nowe doświadczenia. Pokazują też, że wspomniana digitalizacja, automatyzacja procesów czy coraz częściej wykorzystywana sztuczna inteligencja, mocno wspierają procesy w firmach, jednak to niezmiennie człowiek stoi za sukcesem tych działań oraz zmian – podsumowuje Agnieszka Krzemień.

Globalny problem

Z niedoborem kompetencji miękkich wśród pracowników zmagają się firmy na całym świecie. Globalna lista pięciu najbardziej pożądanych wśród kandydatów cech jest bardzo podobna do tej, jaką zadeklarowały organizacje w Polsce. 29% pracodawców w 41 przebadanych krajach mówi o trudności z rekrutacją osób cechujących się rzetelnością i dyscypliną, 26% brakuje kandydatów odpornych na stres i potrafiących zaadaptować się do zmieniających się warunków. Globalnie firmy sygnalizują też deficyt talentów z umiejętnością krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz kreatywnych (26%).

Źródło: ManpowerGroup

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę