Wsparcie B+R i innowacji trudne, ale nie dla wszystkich

Michael Bührke_pixelio.de

W latach 2015-2016 1589 innowacyjnych projektów uzyskało dotacje z budżetu UE w ramach konkursu z POIR, w których wsparcie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców.

Największy sukces odnotowały firmy składające projekty w ramach programów sektorowych (Innomoto, Gameinn, itp.). Wśród najaktywniejszych branż znalazły się: maszynowa, life science, motoryzacyjna, chemiczna i budowlana. To główne wnioski z raportu Crido Taxand "Wsparcie działalności B+R+I w Polsce. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców przeprowadzonych w latach 2015-2016", który pokazuje stan wdrażania funduszy UE w Polsce w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności przedsiębiorców.

Firmy otrzymały łącznie 8,96 mld zł na innowacyjne projekty, co oznacza wykorzystanie budżetu zakładanego na lata 2015-2016 jedynie w 66%. Jeżeli odniesiemy to do całego budżetu na lata 2014–2020, wskaźnik ten jest znacznie niższy i wynosi 38%.

Dla przedsiębiorców planujących inwestycje w innowacje są dwa wnioski – pozytywny i negatywny. Można się cieszyć, że do rozdysponowania zostaje więcej niż wynikałoby z czystej matematyki. Z drugiej jednak strony, fakt niskiego wykorzystania alokowanych środków pokazuje, że nie są one łatwe do pozyskania – komentuje Szymon Żółciński, partner w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido Taxand.

Szybka ścieżka najpopularniejsza a programy sektorowe najskuteczniejsze
Jak wynika z analizy Crido Taxand, największą popularnością wśród projektów B+R cieszyła tzw. Szybka ścieżka dla MŚP (47% wszystkich złożonych wniosków). Okazała się też najtrudniejsza - tylko ok. 20% wniosków odniosło sukces i przeszło sito instytucji przyznającej dotacje. Natomiast największą skuteczność w ubieganiu się o dotacje osiągnęli przedsiębiorcy, którzy postawili na programy sektorowe. Dla programów sektorowych średni wskaźnik sukcesu był na poziomie ok 70%.

Branża life science i maszynowa – najaktywniejsze
Jak wynika z analizy Crido Taxand, brak jest sektora, który wyróżniałby się odbiegającą od innych branż skutecznością. Bardzo wyraźnie zaznacza się jednak duży potencjał badawczy sektora life science. Projekty dotyczące tej tematyki dominowały w poddziałaniu 4.1.4 i poddziałaniu 1.1.1, a w działaniu 2.1 branża ta znalazła się w czołówce pod względem aktywności. Aktywna była też branża maszynowa, przy czym projekty z tej branży to domena dużych przedsiębiorstw. Z kolei wśród najmniej aktywnych branż znalazła się m.in. opakowaniowa, elektroniczna i IT/ICT.

Od pomysłu do rynku? – da radę?
Analiza Crido Taxand wskazuje na wysoką atrakcyjność dla przedsiębiorców programów wspierających wdrożenia B+R, w tym Badanie na rynek oraz Kredyt na innowacje technologiczne.
Przedsiębiorcy na tyle chętnie ubiegają się o wsparcie na prace wdrożeniowe, że w badanym okresie wykorzystanych zostało aż 71% środków przeznaczonych na Kredyt na innowacje technologiczne na lata 2014-2020.

W obecnej sytuacji powstaje obawa, że w końcowym okresie perspektywy finansowej 2014-2020 pula środków, która pozostanie do rozdysponowania w ramach działań „wdrożeniowych” będzie niewystarczająca, aby wesprzeć wdrożenie wyników obecnie realizowanych projektów B+R. Tym samym pod znakiem zapytania stoi realizacja głównej koncepcji, na której bazuje cały program POIR, tj. „od pomysłu do rynku”.

Na szczęście 2017 to rok zmian w kryteriach. Praktycznie z każdym nowym naborem wprowadzane są ułatwienia dla przedsiębiorców oraz nowe możliwości. Przykładem są dwa nowe nabory w ramach Szybkiej ścieżki dla małych i średnich firm, które posiadają certyfikat Seal of Excellence oraz działają w regionach słabiej rozwiniętych czy też obniżenie progów wejścia dla Szybkiej ścieżki – mówi Szymon Żółciński.

Źródło: Crido Taxand

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę